On już jest – czeka – Anna Maria Kolberg OV

„W epoce kamiennych zamków i walecznych rycerzy przyodzianych w zbroje, pewien odważny młodzieniec o złotych rękach postanowił zostać kowalem. Poszedł terminować w warsztacie i bardzo szybko nauczył się tajników rzemiosła”.

REKLAMA

„Wiedział, jak należy posługiwać się narzędziami, kuć żelazo na kowadle, dąć w miech kowalski. Był naprawdę wspaniały: nauczył się, jak kuć szpady o harmonijnym kształcie i lekkie hełmy, odporne na każde uderzenie, kandelabry o tysiącach wgłębień i potężne kraty.

Gdy tylko zakończył swoje szkolenie, został przyjęty do oficyny przy królewskim pałacu.

Okazało się jednak, że cała jego zdolność obcowania z młotami jest bezużyteczna, bowiem młodzieniec nigdy nie zdobył umiejętności robienia rzeczy najprostszych: nie wiedział na przykład, jak używać krzemienia do rozpalania ognia, który jest nieodzowną rzeczą potrzebną do uprawiania tego zawodu”.

* * *

Mamy odwiecznego, wszechmocnego, niezmiennego, wszechwiedzącego i nieskończenie dobrego Ojca. On oddzielił światło od ciemności, stworzył niebo i ziemię, wypełnił ją roślinami i zwierzętami, ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął
w niego życie. Nieskończenie doskonały i szczęśliwy Bóg stworzył kobietę i mężczyznę, by uczynić ich uczestnikami swego szczęśliwego życia. Zawsze kocha i uzdalnia do miłości, zaopatruje we wszystko, odnawia siły, podnosi z upadku, ratuje od zguby…

Dlaczego więc czasami mówisz, że jest nieobecny, milczący i bezczynny? Dlaczego cała Jego moc i mądrość wydaje Ci się „bezużyteczna” w Twoim przypadku?

Problem nie jest po Jego stronie. Bóg jest zawsze bliski człowiekowi. Bóg pierwszy pomaga Ci siebie szukać, poznawać i miłować. Teraz Twoja kolej. Zrób rzecz najprostszą: odpowiedz.

Przyjmij zaproszenie: „Oto jestem, Panie!”. Zapragnij spotkania: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?”. Zawołaj: „Panie, ratuj!”.

* * *

Błogosław, duszo moja, Pana,

i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!

On odpuszcza wszystkie twoje winy,

On leczy wszystkie twe niemoce,

On życie twoje wybawia od zguby,

On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem,

On twoje dni nasyca dobrami:

odnawia się młodość twoja jak orła. (…)

Miłosierny jest Pan i łaskawy,

nieskory do gniewu i bardzo łagodny. (…)

Nie postępuje z nami według naszych grzechów

ani według win naszych nam  nie odpłaca.

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,

tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją. (…)

Jak się lituje ojciec nad synami,

tak Pan się lituje nad tymi,

co się Go boją.

Wie On, z czego jesteśmy utworzeni,

pamięta, że jesteśmy prochem…

(Ps 103,2–5.8.10–14)

Anna Maria Kolberg OV

„Pielgrzym” [20 i 27 sierpnia 2023 R. XXXIV Nr 17 (880)], str. 30.

Dwutygodnik „Pielgrzym” w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF) można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *