Wiara i młodzież

Już po raz dziesiąty, zgodnie z pelplińską tradycją, odbyły się jesienne spotkania duszpasterskie. Tegoroczna sesja miała miejsce 21 listopada z udziałem księdza biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi. Poświęcona została tematowi: „Jak mówić młodym o Bogu?”.

REKLAMA


Spotkania rozpoczęła modlitwa poprowadzona przez Biskupa Pelplińskiego. W celu przybliżenia założonego tematu tegorocznych spotkań duszpasterskich ks. prof. Maciej Bała z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wygłosił wykład nt. „Czy religia jest nadal wartością?”. Odpowiadając na zadane pytanie już na wstępie swojego wystąpienia prelegent stwierdził, że „każdy człowiek ma swoją hierarchię wartości, ale problemem dzisiejszym jest to, że religia staje się jedną z wielu wartości. Nie zawsze musi być tą najważniejszą, jak to często, na przestrzeni wieków, podkreślali różni filozofowie. Zdarza się także, że dla niektórych religia nie staje się w ogóle wartością”. Jako przyczyny zaistniałej sytuacji ksiądz profesor Bała podał: sekularyzację, obojętność, wybiórczość wiary, antyinstytucjonalizm, duchowość bez jednego Boga, pluralizm religijny oraz fundamentalizm. Te dwie ostatnie prelegent uznał za podstawowe źródła, wpływające na nieuznawanie religii jako najwyższej wartości. W następnej części wykładu zostały omówione te dwa zjawiska, przyczyny ich powstawania i oddziaływanie. Pluralizm rodzi np. błędną opinię, że wszystkie religie są dobre, prowadzą do zbawienia i dlatego można je praktykować. Fundamentalizm natomiast przekonuje, że religie należy oczyszczać z wpływów i późniejszych tłumaczeń i uzupełnień. Fundamentalista wyznaje zasadę, że kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam. Ks. prof. Bała zachęcał do dojrzałości religijnej, która pozwoli nie popadać we współczesne zagrożenia, prowadzące do zredukowania wiary. Dojrzałość ta polega na autonomii, motywacji praktyk religijnych, posiadaniu dojrzałego obrazu Boga i racjonalnego obrazu wiary. Ważnymi elementami dojrzałej wiary jest umiejętność radzenia sobie z kryzysami religijnymi oraz umiejętność rozróżniania elementów istotnych od mniej znaczących. Za czynniki wpływające na dojrzałość wiary uznał też autentyczność przekonań religijnych i praktyk religijnych w codziennym życiu.
Po wysłuchaniu wykładu uczestnicy spotkali się w dwóch grupach dyskusyjnych poprowadzonych przez pracowników UKSW: dr Sabinę Zalewską, Dominikę Dzwonkowską oraz ks. Marcina Napadło i ks. prof. Macieja Bałę. Podczas tych warsztatów dyskutowano nt. „Krystalizacji wartości” oraz „Zmagań ze współczesną niewiarą”. W godzinach poobiednich w czytelni Wyższego Seminarium Duchownego ksiądz rektor Antoni Bączkowski poprowadził podsumowanie spotkań duszpasterskich. Niektórzy księża katecheci dzielili się także  swoimi doświadczeniami w pracy duszpasterskiej z młodzieżą. Twierdzili, że częstą przyczyną niewiary jest obojętność religijna uczniów.

ks. Wojciech Węckowski


„Pielgrzym” 2009, nr 24 (522), s. 9

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *