Spotkania Małżeńskie

W dniach od 16 do 18 października w rekolekcjach zwanych Dialogami Małżeńskimi wzięło udział 21 par małżeńskich, głównie ze  wspólnoty Gwiazda Betlejemska działającej przy parafii św. Kazimierza w Kartuzach. Niektórzy małżonkowie wywodzili się z kręgów Kościoła Domowego. W rekolekcjach uczestniczyli również klerycy, którzy poznawali zastosowaną metodę, aby w przyszłości jako kapłani mogli nabyć doświadczenie w prowadzeniu małżonków.

REKLAMA


Ruch Spotkania Małżeńskie istnieje w Polsce w 24 diecezjach. Odpowiedzialnymi za całość pracy w skali krajowej są państwo Irena i Jerzy Grzybowscy. Spotkania Małżeńskie zostały zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Stosowny dekret podpisał 15 sierpnia 2009 kard. Stanisław Ryłko przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. Wcześniej ruch był już zatwierdzony na pięć lat ad experimentum.

– Oprócz rekolekcji podstawowych, Stowarzyszenie oferuje również kursy przygotowawcze do sakramentu małżeństwa – czytamy w dekrecie. Noszą one nazwę Wieczory dla Zakochanych lub Rekolekcje dla Narzeczonych.

W diecezji pelplińskiej rekolekcje dla małżonków mogły się odbyć po raz pierwszy dzięki pomocy  trzech par małżeńskich z Ośrodka Spotkań Małżeńskich Archidiecezji Gdańskiej działających  w Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej prowadzonym przez oo. jezuitów w Gdyni. Zróżnicowanie stażu małżeńskiego prowadzących par było dosyć duże: 53 lata pożycia małżeńskiego, 40 i 20 lat. Najmłodszymi byli 21-letni uczestnicy, którzy w małżeństwie przeżyli zaledwie 3 miesiące i 6 dni.

Pewną trudnością dla niektórych był wymóg  udziału obojga małżonków, bez dzieci. Konieczne było również uczestnictwo w całości programu. Jednak te wymogi okazały się błogosławieństwem dla dobrego i spokojnego dialogu małżeńskiego.

Celem tych rekolekcji jest pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejszym doświadczeniu sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżonkom takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty zaistniałe między nimi.

W latach 1978-2009 założony w Polsce Ruch Spot-kania Małżeńskie przeprowadził ok. 1600 warsztatów rekolekcyjnych dla małżonków, w których uczestniczyło ok. 16 tysięcy małżeństw. Natomiast w prowadzonych przez Ruch Wieczorach dla Zakochanych i Rekolekcjach dla Narzeczonych ok. 12 tys. par przygotowało się do sakramentu małżeństwa, otrzymując zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.

Pozostaje tylko życzyć, aby  również w naszej diecezji powstał Diecezjalny Ośrodek Spotkań Małżeńskich. Potrzeba jedynie trzech małżeńskich par animatorów i kapłana. Niektóre pary przechodzą dalszą formację, tak aby samodzielnie prowadzić Spotkania Małżeńskie czy Rekolekcje dla Narzeczonych. Dlatego właśnie, rekolekcje kończą się błogosławieństwem i posłaniem małżonków: „Wśród świata bądźcie świadkami, że Bóg jest miłością, aby stroskani i ubodzy doznawszy Waszej pomocy, przyjęli was kiedyś z wdzięcznością do wiekuistego domu Boga”.

Więcej informacji i świadectw:

www.gwiazdabetlejemska.com

www.spotkaniamalzenskie.pl

ks. Wojciech Klawikowski


„Pielgrzym” 2009, nr 23 (521), s. 9

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *