Jednocząca moc Eucharystii

Pod koniec sierpnia w polskiej parafii w Hamburgu gościła delegacja z diecezji pelplińskiej pod przewodnictwem ks. bpa Jana Bernarda Szlagi.

REKLAMA


Centralnym punktem wizyty biskupiej była Msza św. sprawowana w kościele św. Eryka na Rothenburgsort w Hamburgu. W wygłoszonej homilii Biskup Pelpliński odniósł się do działalności polskich organizacji na obczyźnie oraz wskazał na jednoczącą moc Eucharystii.
W słowie skierowanym do wiernych bp Jan Bernard Szlaga zaznaczył, iż nie uczestniczył w obrzędzie kanonicznego wprowadzenia w urząd proboszcza ks. dra Jacka Bystrona w dniu 10 maja br., zatem sierpniowa wizyta w Misji Katolickiej jest potwierdzeniem dla majowych uroczystości.

Misja na obczyźnie
Urząd proboszcza Misji Katolickiej jest wpisany w historię współpracy wspólnoty polskiej w Hamburgu z diecezją chełmińską, obecnie z diecezją pelplińską. Za czasów kadencji proboszczowskiej ks. prał. Jana Śliwańskiego nawiązano ścisłą współpracę pomiędzy Misją Katolicką w Hamburgu a ówczesną diecezją chełmińską. We wrześniu 1986 r. ks. bp Marian Przykucki skierował tam do pracy ks. Romana Misiaka, który był pierwszym wikariuszem w historii tej Misji. Kolejni księża pochodzący z diecezji chełmińskiej, po pobycie wikariuszowskim w Hamburgu, przejmowali samodzielne placówki niemiecko- albo polskojęzyczne. Obecnie proboszczem Misji Katolickiej w Hamburgu jest kapłan diecezji pelplińskiej – ks. dr Jacek Bystron. Natomiast wikariuszami są: ks. Damian Lewiński oraz ks. Henryk Różański.

Cztery kierunki
W misji polskiej w Hamburgu ukształtował się własny profil duszpasterski. W oparciu o obecną działalność duszpasterzy w misji hamburskiej można mówić o czterech kierunkach działania: sakramentalnym, społeczno-charytatywnym, szkolno-dydaktycznym oraz patriotycznym.
Celem tego zaangażowania na rzecz polskości parafian wspólnoty polskiej w Hamburgu jest zapoczątkowanie dialogu, w którym – na skutek spotkania się kultur polskiej i niemieckiej – dochodzi do obustronnego ubogacania się o nowe wartości. Fundamentem dla dialogu realizowanego w Misji Katolickiej jest, jak naucza papież Benedykt XVI, wiara w Chrystusa oraz świadomość wspólnego wszystkim prawa naturalnego.

Ks. Janusz Szulist


Podczas Mszy św. odprawianej w kościele św. Eryka na Rothenburgsort w Hamburgu pod przewodnictwem biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi

 


„Pielgrzym” 2009, nr 19 (517), s. 11

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *