Powrót do chrześcijańskich korzeni

REKLAMA

Z ks. Krzysztofem Wonsem, biblistą, o odnowie wiary przez Słowo Boże – rozmawia ks. Wojciech Węckowski.

 

– Z jakimi problemami życia duchowego spotykamy się dzisiaj najczęściej?

– Z perspektywy mojej posługi w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie mogę powiedzieć, że daje się zauważyć głód wiary, który jest spowodowany coraz większym pragnieniem życia duchowego. Z pewnością ci, którzy przyjeżdżają do takich miejsc, jak nasze centrum, to ludzie, którzy uświadamiają już sobie swoje potrzeby duchowe, choć niekoniecznie są na drodze rozwoju wiary. Gros ludzi zagubionych w tym świecie poszukuje tego, co głębsze, co pozwoli odpowiedzieć im na wiele trudnych, egzystencjalnych pytań. Myślę, że zagubienie to wynika z pewnej niestałości co do hierarchii wartości. Jest to forma relatywizmu, która pogłębia to zagubienie. Stąd ludzie niemający w życiu żadnego oparcia, wkraczają na taką drogę, na której spotkają kogoś, kto wskaże im właściwy kierunek. Jako coś niezwykle pozytywnego postrzegam istnienie silnego głodu Boga. (…)

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *