Imię Jezusa?

Co oznacza imię naszego Zbawiciela?

REKLAMA


Imię Jezus pochodzi z języka hebrajskiego („Jehoszua” lub w wersji krótszej „Jeszua”) i oznacza „Jahwe [= imię Boga Izraela] zbawia”, „Jahwe jest zbawieniem”. Okazuje się, że nosił je nie tylko nasz Zbawiciel, ale było ono popularne w starożytnym Izraelu. Imię wodza Izraela (następcy Mojżesza) Jozue to grecka forma hebrajskiego Jehoszua (znamy jeszcze kilka innych osób o tym imieniu; por. Ezd 2,2; 7,11; 8,34). Od niej pochodzi również imię Jazon (por. 1 Mch 8,17; 2 Mch 4,7). Syn Syracha (autora jednej ze starotestamentalnych ksiąg) również miał na imię Jezus (por. Syr 50,27), a w Nowym Testamencie autorzy wzmiankują dwie różne osoby o tym imieniu (Jezusa syna Eliezera [por. Łk 3,29] i Jezusa zwanego Justusem [por. Kol 4,11]). Jednak w ogromnej większości przypadków (w Ewangeliach ponad 500 razy)
imię to (po grecku „Jesous”) odnosi się do Chrystusa. W starożytnym Izraelu imiona miały dużo większe znaczenie niż u nas. Niekiedy zapowiadały przyszłą misję nowo narodzonego dziecka. Tak też było w przypadku Jezusa z Nazaretu. Wpisana jest w nie idea zbawienia (wybawienia Izraela i całej ludzkości z niewoli zła, grzechu, śmierci). Już na samym początku Ewangelii poznajemy słowa, jakie anioł oznajmił Józefowi na temat jego Małżonki i Dziecka: „Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1,21). Podobne zapowiedzi znajdujemy m.in. w Łk 1,69–71; 2,30; J 3,17. Odpuszczając grzechy, pomagając ludziom potrzebującym, a przede wszystkich umierając na krzyżu dla naszego zbawienia, Jezus potwierdził swą wielką misję, zleconą Mu przez Ojca, a zakodowaną w Jego imieniu.


„Pielgrzym” 2016, nr 15 (695), s. 7

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *