Archaniołowie

Co o nich mówi Ewangelia?

REKLAMA

Z lektury Pisma Świętego poznajemy trzy imiona archaniołów: Michał, Rafał i Gabriel. Tylko ten ostatni pojawia się na kartach Ewangelii. Gabriel (hebr. gabriel – „mąż Boży”) zapowiada Zachariaszowi narodziny syna (Jana Chrzciciela) (por. Łk 1,19), a następnie w scenie zwiastowania rozmawia z Maryją (por. Łk 1,26). Tenże archanioł (w Ewangelii nazwany „aniołem”) pojawia się również w Starym Testamencie: wyjaśnia prorokowi Danielowi sens wizji o baranie i koźle (por. Dn 8,13–26) oraz przepowiednię Jeremiasza (por. Dn 9,21–22). W Księdze Daniela spotykamy również archanioła Michała (hebr. mikael – „któż jak Bóg?”), który określony jest jako „jeden z pierwszych książąt” (Dn 10,13). Następnie prorok dowiaduje się, że jest on wielkim księciem i opiekunem narodu wybranego (por. Dn 12,1). W Nowym Testamencie archanioł Michał prowadzi spór z diabłem o ciało Mojżesza (por. Jud 9) oraz pojawia się w wizji apokaliptycznej: w czasach ostatecznych stoczy wraz ze swymi aniołami zwycięski bój ze smokiem, czyli z szatanem (por. Ap 12,7). Św. Rafała (hebr. repael – „Bóg leczy”) poznajemy z lektury Księgi Tobiasza. Przyjął on ludzką postać i imię Azariasz. Pomaga on Tobiaszowi i Sarze, bohaterom opowieści, chroni ich przed demonami i przywraca zdrowie. Archanioł wyjawił im swoją tożsamość, informując: „Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12,15). O nich zapewne wspomniał św. Jan, pisząc, że ujrzał „siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, a dano im
siedem trąb” (Ap 8,2).

„Pielgrzym” [17 i 24 września 2023 R. XXXIV Nr 19 (882)], str. 7.

Dwutygodnik „Pielgrzym” w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF) można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *