Jakie znaczenie ma liczba 153 ryb?

Tyle ryb według św. Jana złowili apostołowie po zmartwychwstaniu Jezusa (por. J 21,11).

REKLAMA


W Biblii liczby miały często charakter symboliczny (np. 3, 7, 12, 40), niekiedy dodawano je i mnożono. Tu jednak trudno odczytać jakąkolwiek symbolikę. Inne wyjaśnienie to dodawanie cyfr i liczb po kolei w ciągu (1 + 2 + 3 + … 17 = 153), ale to nam też nic nie daje. W języku hebrajskim literom nadawano niekiedy walor liczbowy. Ale i z takiego zestawienia (oczywiście po grecku) nic sensownego nie wychodzi. Św. Hieronim podał chyba najbardziej przekonujące rozwiązanie: w starożytności znano 153 gatunki ryb. A to już jest ważny trop: apostołowie mają stać się „rybakami ludzi” i pójść na wszystkie krańce świata i do wszystkich ludzi, także do pogan. A może jeszcze inny ślad? Na brzegu jedna ryba piekła się na palenisku. Jeśli ją dodamy do pozostałych, otrzymamy liczbę 154, czyli 2 razy 77!. Piotr kiedyś usłyszał, że ma przebaczać 77 razy (por. Mt 18,22), Jezus zaś przebaczył jemu jeszcze doskonalej (jakby dwukrotnie) podczas przejmującego dialogu, jaki miał miejsce po scenie połowu ryb (por. J 21,15n).


„Pielgrzym” 2016, nr 9 (689), s. 7

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *