Postępujmy w światłości, czyli podążajmy drogą dobra

„Miłość Boża znalazła swój szczyt w darze Syna dla słabej i grzesznej ludzkości” – powiedział Papież wczoraj w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek stwierdził, że Jezus w ewangelicznej rozmowie z Nikodemem przedstawia się w trzech aspektach: Syna Człowieczego wywyższonego na krzyżu; Syna Bożego posłanego na świat dla zbawienia; oraz światła, które odróżnia tych, którzy idą za prawdą, od tych, którzy idą za kłamstwem.

REKLAMA


Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Święty stwierdził, że Jezus został wywyższony na krzyżu, a ci którzy w Niego wierzą są uzdrowieni z grzechu i mają prawdziwe życie. Pan Bóg dał swojego Syna, aby świat został przez Niego zbawiony i wszyscy ludzie cieszyli się wiecznym szczęściem. Trzecim imieniem, które Pan sobie przypisuje jest „światło”. Ewangelia mówi w pewnym momencie, że „Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło” (w. 19).

Papież – dobre czyny są przebywaniem w świetle

„Przyjście Jezusa na świat stawia przed wyborem: ten, kto wybiera ciemność, stanie przed sądem potępienia, a ten, kto wybiera światło, znajdzie się przed sądem zbawienia. Sąd zawsze jest konsekwencją wolnego wyboru każdego: kto popełnia złe czyny, wybiera ciemności, zło zawsze się chowa, ukrywa się. Kto zaś czyni prawdę, to znaczy realizuje dobro, zbliża się do światła, które oświeca drogi życia. Kto chodzi w światłości, kto zbliża się do światłości, ten spełnia dobre czyny – podkreślił Papież. – Do realizowania tego z większym zaangażowaniem jesteśmy właśnie wezwani w okresie Wielkiego Postu: przyjąć światło do naszego sumienia, aby otworzyć serca na nieskończoną miłość Boga, na Jego miłosierdzie pełne czułości i dobroci, na jego przebaczenie. Nie zapominajcie, że Bóg przebacza zawsze, zawsze, jeśli my, z pokorą, prosimy o przebaczenie. Jedynie poprosić o przebaczenie, a On przebaczy. W ten sposób znajdziemy prawdziwą radość i będziemy w stanie cieszyć się z Bożego przebaczenia, które odradza i daje życie.“

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-03/papiez-aniol-panski-14-03-2021.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *