Papież: niech nasza solidarność rozpali nadzieję w Syrii

Wczoraj po modlitwie Anioł Pański, Papież przypomniał, że dziesięć lat temu rozpoczął się krwawy konflikt w Syrii, który spowodował jedną z największych katastrof humanitarnych naszych czasów. Konflikt pociągnął na sobą niewyobrażalną liczbę zabitych i rannych, miliony uchodźców, tysiące zaginionych, zniszczenia, przemoc wszelkiego rodzaju i ogromne cierpienie całej ludności, a zwłaszcza osób najbardziej bezbronnych, takich jak dzieci, kobiety i osoby starsze.

REKLAMA


Ojciec Święty po raz kolejny zwrócił się z naglącym wezwaniem do wspólnoty międzynarodowej.

Papież – oby cierpienie Syrii nie zostało zapomniane

„Ponawiam swój zbolały apel do stron konfliktu o wykazanie przejawów dobrej woli, tak aby dla wyczerpanej ludności zajaśniał promyk nadziei – wzywał Papież. Mam również nadzieję na odnowienie zdecydowanego, konstruktywnego i solidarnego wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej, tak aby po złożeniu broni, można było naprawić tkankę społeczną, a także rozpocząć odbudowę i odnowę gospodarczą tego kraju. Módlmy się wszyscy do Pana, aby tak wiele cierpienia w naszej ukochanej i udręczonej Syrii nie zostało zapomniane, a nasza solidarność rozpaliła nadzieję.“

Ojciec Święty przypomniał, że najbliższy piątek, 19 marca, w uroczystość św. Józefa, rozpocznie się Rok Rodziny „Amoris laetitia”: szczególny czas wzrastania w miłości rodzinnej. Zachęcił do odnowionego i twórczego impulsu duszpasterskiego, aby rodzina znalazła się w centrum uwagi Kościoła i społeczeństwa. Zapewnił o modlitwie, aby każda rodzina mogła odczuć w swoim domu żywą obecność Świętej Rodziny z Nazaretu. „Niech ona napełnia nasze małe wspólnoty domowe szczerą i wielkoduszną miłością, będącą źródłem radości również w próbach i trudnościach” – życzył na zakończenie Franciszek.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-03/papiez-apel-po-aniele-panskim-14-03-2021.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *