Pelplin: Spotkanie z poetą ks. Bartłomiejem Kuźnikiem

1 czerwca 2023 r. o godz. 19.00 w Bibliotece Miejskiej w Pelplinie odbędzie się spotkanie z poetą ks. Bartłomiejem Kuźnikiem. Spotkanie, które odbywa się w ramach XXVII Pomorskiego Festiwalu Poetyckiego im. ks. Janusza St. Pasierba, poprowadzi Bogdan Wiśniewski.

REKLAMA

Ks. Bartłomiej Kuźnik urodził się w 1979 roku w Rybniku. Po zdaniu matury w 1998 roku wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego ukończył w 2004 roku obroną pracy magisterskiej z dogmatyki pt. Kościół jako wydarzenie paradoksalne. Obraz Kościoła w ujęciu Henri de Lubaca. W latach 2004–2007 był wikariuszem w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Katowicach-Piotrowicach oraz katechetą w II LO im. Marii Konopnickiej w  Katowicach. Od 2011 jest roku pracownikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, gdzie odbył studia doktoranckie zakończone w 2016 roku obroną dysertacji pt. Problematyka dogmatyczno-moralna w kaznodziejstwie księdza dra Stanisława Bisty. Studium homiletyczne napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Leszka Szewczyka, którą opublikował w 2017 r. pt. Moją pustynią jest świat. Studium dorobku kaznodziejskiego księdza doktora Stanisława Bisty 1929-1985.

W pracy naukowej zajmuje się homiletyką, eklezjologią i jej reperkusjami w kaznodziejstwie, retoryką, językiem religijnym i jego osadzeniem w języku ogólnym oraz zagadnieniami z zakresu dykcji, mowy ciała, mediów i poprawnej polszczyzny. Jest członkiem Stowarzyszenia Homiletów Polskich.

Ks. Kuźnik jest również felietonistą Polskiego Radia Katowice, w którym prowadzi audycje: U progu dnia i Ślady. Współpracuje z ogólnopolskim portalem „Opoka”. Jego komentarze emitowało również Polskie Radio Dzieciom – audycja Niebieska szkatułka (2020).W 2019 roku opublikował swoją pierwszą książkę poetycką pt. Więzi krwiste, za którą otrzymał Nagrodę Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba (UKSW, 14 grudnia 2019). Drugi tom poezji pt. Wiklina opublikował w 2022 roku. Książka ta była nominowana do literackiej nagrody „Feniks”. Jego wiersze publikuje Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „Śląsk” oraz „List do Pani”.

Prócz pracy pisarskiej posługuje również jako kaznodzieja. Od 2004 r. wygłosił kilkadziesiąt serii rekolekcji parafialnych, szkolnych, rekolekcji dla kapłanów, przedsiębiorców, dla osób niezamężnych, dla młodzieży szkolnej i akademickiej, dla dzieci.

Interesuje się polszczyzną, gotykiem, poezją, kinematografią, Francją.

Porozumiewa się w języku francuskim, angielskim i włoskim oraz w gwarze śląskiej.

Jego kapłańskie zawołanie to: Radość w Panu jest wasza ostoją (Ne 8,10)

Źródło:
Materiały nadesłane

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *