Zapowiedź ogólnopolskiej zbiórki na rzecz migrantów

W Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata odbędzie się w całej Polsce za pośrednictwem Caritasu zbiórka pieniędzy na rzecz imigrantów na granicy polsko-białoruskiej – zapowiedział abp Stanisław Gądecki. Przewodniczył on 5 listopada Mszy św. w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie dla uczestników I Ogólnopolskiego Kongresu Jezusa Chrystusa Króla, który obraduje w stolicy.

REKLAMA


Przewodniczący KEP powiedział, że głównym celem Kongresu jest pogłębione zrozumienie tego, „na czym polega królowanie Chrystusa a potem pobudzenie ludu Bożego do służenia Mu z pełnym oddaniem”. Chodzi też o „zjednoczenie różnych ruchów i grup intronizacyjnych, gdyż warunkiem rozprzestrzeniania się Jego królestwa na ziemi jest jedność”.

Abp Gądecki podkreślił, że Pan Jezus nie angażował się w żaden ruch polityczny i udaremniał wszelkie próby łączenia Go ze sprawami politycznymi. Przyszedł On bowiem po to, by przynieść wyzwolenie duchowe ludzkości żyjącej w niewoli grzechu, by budować duchowe królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju – wyjaśnił kaznodzieja. Jednocześnie zaznaczył, że Jezus był świadom, że władza polityczna tak długo służy człowiekowi, jak długo pozostaje w więzi z Bogiem. Gdy zaś zaczyna twierdzić, że ziemski porządek nie ma nic wspólnego z Bogiem, a człowiek może tegoż porządku używać bez odnoszenia go do Stwórcy, „to każdy uznający Boga wyczuwa, jak fałszywe są tego rodzaju zapatrywania. Stworzenie bowiem bez Stworzyciela zanika” („Gaudium et spes”, 36).

Metropolita poznański zwrócił uwagę, że „budowanie królestwa niebieskiego przez ludzi na tym świecie jest mozolnym zadaniem Kościoła”. Przywołał w tym kontekście wizję takiego sposobu budowania Królestwa Bożego, jaką na przełomie IV i V wieku ukazał św. Augustyn w swym dziele „Państwo Boże”. Napisał tam, iż „natura zwyciężona grzechem rodzi obywateli państwa ziemskiego; łaska, wyzwalając z grzechu, rodzi obywateli Państwa niebieskiego”.

Abp Gądecki przestrzegł przed utożsamianiem państwa Bożego z jakimikolwiek strukturami społecznymi, powoływanymi przez człowieka dla realizacji jego doczesnych potrzeb. Nie ma nawet podstaw, aby społeczność zbawionych utożsamiać z Kościołem a społeczność potępionych z państwem ziemskim, gdyż obie te społeczności mieszają się wzajemnie, jak w przypowieści o dobrym ziarnie i kąkolu.

Przewodniczący Episkopatu przypomniał słowa Benedykta XVI, że „Chrystus jest Królem wszechświata”, ale punktem krytycznym, „gdzie Jego królowanie jest zagrożone, jest nasze serce, gdyż tam Bóg spotyka się z naszą wolnością. Tylko my możemy Mu nie pozwolić panować nad nami, a zatem stawiać przeszkodę Jego królowaniu nad światem” – przywołał kaznodzieja słowa papieża-seniora. Dodał, że Królestwo Boże jest więc dostępne dla każdego, trzeba tylko szeroko otworzyć mu drzwi.

Metropolita poznański wskazał, że zadaniem ochrzczonych jest takie przeobrażanie instytucji i sytuacji społecznych, by nie skłaniały one do grzechu, ale by były poddane normom sprawiedliwości i miłości miłosiernej, aby skłaniały do odnowienia godności człowieka, rodziny, kultury, gospodarki, polityki, a także wspólnoty międzynarodowej. Taka jest misja świeckich i taka pozostanie na zawsze, dopóki cały świat nie stanie się Boży – podkreślił abp Gądecki.

Metropolita poznański nawiązał też do bieżącej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, gdzie, jak zaznaczył, cierpią i umierają ludzie, a na naszych oczach rozgrywa się tam katastrofa humanitarna. Wskazał, że „docierający tam migranci są ofiarami niedopuszczalnych rozgrywek w polityce międzynarodowej”, jednakże „bez względu na okoliczności ich przybycia, na pewno potrzebują oni naszego wsparcia duchowego i materialnego”.

Abp Gądecki przypomniał, że od początku tego kryzysu Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska, jej oddziałów diecezjalnych oraz delegata KEP ds. migracji – świadczy w miarę swoich możliwości taką pomoc. Obecnie dociera ona do ośrodków dla cudzoziemców, wspierane są Przygraniczne Placówek Straży Granicznej, w których przebywają migranci i uchodźcy, w parafii przygranicznej są też uruchamiane Namioty Nadziei Caritas Polska, w których wolontariusze będą na bieżąco reagować na potrzeby związane z kryzysem.

Przewodniczący KEP zwrócił się do wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o ogólnopolską zbiórkę funduszy – w niedzielę 21 listopada we wszystkich kościołach i kaplicach, za pośrednictwem Caritas Polska – na rzecz migrantów z granicy białorusko-polskiej. Poinformował, że zebrane środki zostaną przeznaczone na finansowanie działań pomocowych Caritas Polska na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce.

Abp Gądecki przypomniał, że „rolą Kościoła jest przede wszystkim kształtowanie postaw zgodnych z Ewangelią w sytuacji, gdy trzeba okazać przybyszom wrażliwość humanitarną i chrześcijańską. Bez uszczerbku dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i jej obywateli, trzeba im okazać naszą solidarność”. Zachęcił do gorącej modlitwy „o pokój na wschodniej granicy Polski, za wszystkich migrantów tam przebywających, za mieszkańców tych okolic, za służby państwowe, Straż Graniczną, wojsko, polityków, Polaków, Białorusinów”.

„Chryste, Przyjdź Twoje królestwo”. Niech Twoje „królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju” zapanuje w sercach każdego z nas, w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie i na całym świecie – życzył kaznodzieja.

Razem z abp. Gądeckim w koncelebrze uczestniczyło 8 kapłanów, wśród nich biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej Stanisław Jamrozek, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Intronizacyjnych.

Po Mszy św. w świątyni świętokrzyskiej rozpoczęła się adoracja eucharystyczna.

I Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla odbywa się w Warszawie w dniach 4-7 listopada z udziałem delegatów z całego kraju.

Na zakończenie, w niedzielę 7 listopada, przewidziany jest Orszak Jezusa Chrystusa Króla, który wyjdzie z bazyliki Świętego Krzyża i Krakowskim Przedmieściem przejdzie do archikatedry św. Jana Chrzciciela. Po drodze uczestnicy zatrzymają się przy 4 stacjach, rozważając podczas nich różne aspekty królowania Chrystusa. W katedrze Mszy św. zamykającej Kongres będzie przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga.


Źródło: https://www.ekai.pl/abp-gadecki-zapowiedzial-ogolnopolska-zbiorke-na-rzecz-migrantow/
Fot. Twitter/EpiskopatNews


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *