„Taki ogrom łask wobec mojej niegodności” – ks. Rafał Barciński

Alicja Lenczewska (1934–2012) znana jest w Polsce dzięki jej pismom. Jednym jest „Świadectwo. Dziennik duchowy”, drugim „Słowo pouczenia”. Z książek tych wyłania się głębokie doświadczenie obcowania z Jezusem, Maryją i świętymi. Alicja opisuje w formie dialogu przeżycia i doświadczenia spotkania z Panem, który objawia Jej swoją wolę. Słowa te i widzenia zostały spisane przez Alicję Lenczewską na życzenie jej kierownika duchowego.

REKLAMA

Alicja Lenczewska urodziła się 5 grudnia 1934 roku w Warszawie. Jej rodzice, podobnie tak jak później ona, byli nauczycielami. Ojciec zmarł, gdy Alicja miała dwa lata. Czasy wojny spowodowały, że rodzina przenosiła się z miejsca na miejsce. Ostatecznie od 1946 roku Alicja zamieszkała w Szczecinie. Lubiła podróżować, interesowała ją historia sztuki, była przewodniczką w różnych miejscach globu. Jej głównym zainteresowaniem i życiową pasją stał się jednak Jezus Chrystus, z którym w większą zażyłość weszła dzięki Odnowie w Duchu Świętym. Pierwsze głęboko mistyczne doświadczenia otrzymała na rekolekcjach w Gostyniu w 1985 roku, mając 51 lat. Od tamtej pory zaczęła je spisywać, a były bardzo bogate, aż po doświadczenie stygmatów wewnętrznych pod koniec jej życia. Jako mistyczka Alicja Lenczewska miała nie tylko łaskę odkrywania Jezusa, ale również Maryi i świętych. Maryja stała się dla Lenczewskiej Mistrzynią jej drogi, Nauczycielką i Matką w szkole życia z Jezusem. Alicja słyszała od Jezusa: „Bądź cicha i skromna – tak jak Moja Matka. Ona niech będzie ci wzorem i przewodniczką. Proś Ją o pomoc i opiekę. (…) Masz ją naśladować. Jest dla ciebie wzorem. Proś, żeby ci pomogła. (…) Jesteś w domu, gdzie Gospodynią jest Moja Matka. Bądź Jej poddana. Ona będzie cię przygotowywała do coraz doskonalszego współżycia ze Mną” (ŚDD 52, 138, 318). Do takiej szkoły kształtowania serca na wzór Serca Maryi wkroczyła więc mistyczka, która i nam zostawia podobne przesłanie, byśmy zaufali Maryi w drodze naszego życia. W życiu Alicji wyraźne jest to zaufanie i zawierzenie. Lenczewska szukała wsparcia i prowadzenia Matki Bożej, którą szczególnie odkrywała i czciła jako Matkę Bolesną, jednocześnie czując zaproszenie do składania z Nią i Jezusem ofiary swych cierpień za zbawienie świata. Jezus objawił Alicji, że to wszystko przygotowuje ją na coś więcej. Lenczewska zapisała takie oto słowa Pana: „Przyjdzie czas. Przyjdzie twoja godzina, do której musisz dojrzewać we Mnie – w Mojej miłości i pod troskliwą opieką Mej Matki” (ŚDD 576). Tak też uczyniła Alicja, której serce coraz bardziej upodabniało się do bolejącego Serca Maryi. W swojej modlitwie wołała: „Maryjo, uformuj tą moją nieudolną modlitwę i zanieś przed Jego tron…” (ŚDD 745). Jeszcze większa pokora mistyczki objawiła się, gdy prosiła Matkę Bożą: „Maryjo, wspomóż mnie. Nie potrafię kochać Twego Syna, nie potrafię Mu służyć” (ŚDD 780). Maryja zapewniała Alicję, że jest inaczej: „Cierpisz Moim cierpieniem, bo jesteś włączona w Moje życie i w życie Jezusa. Ofiaruj to Bogu i bądź wdzięczna, że uczestniczysz w tym naszym cierpieniu, które jest twoim powołaniem” (ŚDD 780). Nadto usłyszy jeszcze od Jezusa poruszające i szokujące wręcz słowa: „Życie twoje jest życiem Matki Bolesnej. W tym powołaniu jest twoja radość i wypełnienie. A krew, którą oddasz, da życie tym, za których ją oddasz. Rodzenie i śmierć krzyżowa trwa, aż się wypełni. Każdy twój dzień jest ucztą ofiarną, każdego dnia konsekrowana jesteś, aby złożyć z siebie ofiarę czystą – za życie w miłości” (ŚDD 793). Ktoś może zapytać: czy to jest możliwe? Alicja sama zapisała świadectwo o sobie: „Piętno mojej niegodności mnie przeraża” (ŚDD 795). Wiele razy i my możemy czuć się niegodni. I to jest przecież prawda – tacy jesteśmy. Na każdej mszy św. powtarzamy słowa: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie…”. Nie mamy jednak odrzucać siebie, ale szukać miłosiernego spojrzenia Jezusa, prosić: „Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”. Maryjo, ucz nas takiego zawierzenia, bądź nam Nauczycielką i Matką, byśmy w tej szkole Jezusa robili postępy i coraz bardziej byli zjednoczeni z Bogiem.

ks. Rafał Barciński

„Pielgrzym” [5 i 12 lutego 2023 R. XXXIV Nr 3 (866)], str. 8

Dwutygodnik „Pielgrzym” można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

UWAGA!
Czasopismo do nabycia także w wersji elektronicznej (PDF)!

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *