Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. [Numer 12., Rok I., 18 Marca 1869, s. 1-2]

(Przypowieść.)
Pewna pobożna dusza, pisze O. Jerzy Muncyusz z zakonu kaznodziejskiego, słysząc raz króla Dawida prześlicznie grającego na harfie, pytała się go: „Gdzie Pan Jezus się znajduje?” A on grał daléj i taką śpiewał piosnkę: Jerozolimo, Jerozolimo, ku tobie się zbliża P. Jezus! Już jest na drodze! Hosanna na wysokościach!

REKLAMA

Cóż tam będzie czynił Pan Jezus w Jerozolimie? – Zgotuje stół, byśmy pożywali Ciało i Krew Jego! Hosanna na wysokościach!
Cóż tam będzie czynił Pan Jezus w Jerozolimie? – Da nam prawo, żebyśmy i nieprzyjaciół naszych miłowali! Hosanna na wysokościach!
Cóż tam będzie czynił Pan Jezus w Jerozolimie? – Będzie Królem łagodnym i święte będzie rozdawał urzędy; Apostołów poświęci na Biskupów i Kapłanów, żeby byli szafarzami łask Bożych! Hosanna na wysokościach!
Cóż tam będzie czynił Pan Jezus w Jerozolimie? – Będzie Królem łaskawym i wszystkich więźniów wyzwoli z otchłani! Hosanna na wysokościach!
Cóż tam będzie czynił Pan Jezus w Jerozolimie? – Będzie Królem litościwym; powoła wszystkich grzeszników do usprawiedliwienia, poświęcenia i wiecznego uszczęśliwienia! Hosanna na wysokościach!
Cóż tam będzie czynił Pan Jezus w Jerozolimie? – Będzie Królem troskliwym i studnię założy nietylko dla dobra wszystkich miasta obywateli, ale i dla dobra całéj ludzkości. A studnia ta będzie miała pięć upustów, z których płynąć będzie najkosztowniejsze wino pociechy na ochłodę dla wszystkich spracowanych i obciążonych.
I czemuż właśnie studnię z pięciu tylko upustami?
Świat pała pychą; dla tego z rany prawéj ręki popłynie pokora!
Świat pała łakomstwem; dla tego z rany lewéj ręki popłynie ubóstwo!
Świat pała zazdrością; dla tego z rany serca popłynie miłość!
Świat pała nieposłuszeństwem; dla tego z rany prawéj nogi popłynie posłuszeństwo!
Świat pała niecierpliwością; dla tego z rany lewéj nogi popłynie cierpliwość! Hosanna na wysokościach!
Błogosławiony, który idzie do Jerozolimy w Imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!

 


[„Pielgrzym”, pismo religijne dla ludu, Numer 12., Rok I., 18 Marca 1869, s. 1-2
Redaktor odpowiedzialny X. Keller proboszcz w Pogutkach. – Czcionkami Stanisława Romana w Pelplinie. – Nakład komisowy księgarni J.N. Romana w Pelplinie.]

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *