Adhortacja apostolska „Christus vivit” Ojca Świętego Franciszka

„Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem” – czytamy w posynodalnej adhortacji apostolskiej „Christus vivit” Ojca Świętego Franciszka do młodych i całego ludu Bożego, która została zaprezentowana 2 kwietnia 2019 r. w Watykanie.

REKLAMA


Posynodalna adhortacja apostolska jest podsumowaniem XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, obradującego od 3 do 28 października 2018 r. w Watykanie na temat: „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”. Adhortacja składa się z 9 rozdziałów, podzielonych na 299 paragrafów, w których Papież inspiruje się refleksją i dialogami synodalnymi.
„Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. Tak więc pierwsze słowa, które pragnę skierować do każdego z młodych chrześcijan, brzmią: On żyje i chce, abyś żył!” – tak zaczyna się adhortacja, w której Ojciec Święty podkreśla, że Jezus Chrystus żyje i jest ciągle młody.
„Z miłością piszę do wszystkich młodych chrześcijan tę Adhortację apostolską, czyli list, który przypomina pewne prawdy naszej wiary, a jednocześnie zachęca nas do wzrastania w świętości i w trosce o własne powołanie” – pisze papież Franciszek.
W tym kontekście Ojciec Święty zwraca również uwagę na to, że Kościół jest młody. „Jest młody, kiedy jest sobą, gdy otrzymuje coraz to nowe siły płynące ze słowa Bożego, z Eucharystii, z obecności Chrystusa każdego dnia. Jest młody, kiedy potrafi powracać do swojego źródła”.
Franciszek pisze także o Maryi, „Dziewczynie z Nazaretu”, która jaśnieje w sercu Kościoła. „Jest Ona wspaniałym wzorem dla młodego Kościoła, który chce naśladować Chrystusa ze świeżością i posłuszeństwem. Będąc bardzo młodą, Maryja przyjęła zwiastowanie anioła i nie zrezygnowała z zadawania pytań (por. Łk 1, 34). Ale też miała duszę otwartą i powiedziała: +Oto Ja służebnica Pańska+ (Łk 1, 38)” – czytamy w adhortacji.
W sercu Kościoła znajduje się również wielu młodych świętych: św. Sebastian, św. Franciszek z Asyżu, św. Joanna d’Arc, bł. Andrzej Phû Yên, św. Kateri Tekakwitha, św. Dominik Savio, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, bł. Zefiryn Namuncurá, bł. Izydor Bakanja, bł. Piotr Jerzy Frassati, bł. Marceli Callo, bł. Klara Badano. „Niech oni, wraz z wieloma młodymi, którzy często w milczeniu i anonimowości do głębi żyli Ewangelią, wstawiają się za Kościołem, aby był pełen ludzi młodych, radosnych, odważnych i zaangażowanych, którzy daliby światu nowe świadectwa świętości” – czytamy w adhortacji.
Adhortacja porusza również temat „środowiska cyfrowego”. „Internet i sieci społecznościowe stworzyły nowy sposób komunikowania się i tworzenia więzi, i są „miejscem, w którym młodzi ludzie spędzają dużo czasu i łatwo się spotykają, nawet jeśli nie wszyscy mają do nich równy dostęp, szczególnie w niektórych regionach świata. Stanowią one jednak wyjątkową możliwość dialogu, spotkań i wymiany między ludźmi, a także dostępu do informacji i wiedzy” – czytamy. Jednocześnie dokument przestrzega przed zagrożeniami płynącymi z Internetu i mediów społecznościowych.
Mówiąc z kolei o wzrastaniu i dojrzewaniu, Papież zauważa, że możliwe jest to tylko w stałej łączności z Jezusem. „Poszukiwanie Pana, strzeżenie Jego słowa, staranie, by odpowiedzieć na nie swoim życiem, wzrastanie w cnotach czyni serca młodych silnymi. W tym celu trzeba utrzymywać więź z Jezusem, dostosować się do Niego, bo nie będziesz wzrastał w szczęściu i świętości jedynie o własnych siłach i własnych myślach” – czytamy w adhortacji.
Adhortacja kończy się życzeniem Papieża Franciszka. „Drodzy młodzi, będę szczęśliwy, widząc, że biegniecie szybciej niż ci wolni i lękliwi. Biegnijcie +pociągani przez to Oblicze, tak bardzo umiłowane, które adorujemy w świętej Eucharystii i rozpoznajemy w ciele cierpiącego brata. Niech was ponagla Duch Święty do tego biegu naprzód. Kościół potrzebuje waszego zapału, waszych intuicji, waszej wiary. Potrzebujemy tego! A kiedy dojdziecie tam, gdzie my jeszcze nie dotarliśmy, miejcie cierpliwość, żeby na nas zaczekać+” – czytamy w posynodalnej adhortacji apostolskiej „Christus vivit”.


Źródło: https://episkopat.pl/adhortacji-apostolska-christus-vivit-ojca-swietego-franciszka/


Adhortacja apostolska „Christus vivit” Ojca Świętego Franciszka:
http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *