Watykan wskazał czytania dla Mszy „ad postulandam continentiam”

Watykańska Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret wskazujący czytania biblijne dla Mszy „ad postulandam continentiam”. W Mszale Rzymskim znajduje się ona wśród formularzy na różne okoliczności. Dekret podpisał prefekt dykasterii kard. Arthur Roche oraz jej sekretarz abp Vittorio Francesco Viola. W najbliższych dniach episkopaty na całym świecie otrzymają pełną listę wskazanych czytań.

REKLAMA

Komunikat dykasterii podkreśla, że „termin „continentia” w Mszale Rzymskim użyty jest w sposób generalny do określenia tego wszystkiego, do czego każdy ochrzczony jest wezwany, by przyoblec się w Chrystusa (por. Gal 3,27), walcząc z każdą formą zła i mając świadomość, że jego ciało jest świątynią Ducha Świętego i narzędziem uwielbienia Boga (por. 1 Kor 6,19), pokonując drogę życia pod kierownictwem Ducha Świętego (por. Gal 5,25)”.  Nie jest to dzieło ludzkie, ponieważ, jak podkreśla komunikat, aby żyć i trwać w Chrystusie „trzeba prosić i otrzymać łaskę życia w Duchu Świętym (por. Gal 5,25), przyjąć nowe serce i ducha nowego (por. Ez 36,26).

Komunikat podkreśla, że wskazane czytania biblijne mają pomóc w pełnej celebracji, „aby prosić o łaskę czystego serca, wolnego od pragnienia dominacji, posiadania, zdobywania, niepohamowanego realizowania własnych ambicji i zaspokajania własnych pragnień, często kosztem najsłabszych”. Jest to zatem Msza, którą można sprawować w intencji każdego ochrzczonego, niezależnie od jego stanu czy statusu.

Wśród wskazanych fragmentów biblijnych znalazły się m.in. słowa Ewangelii: „Wy jesteście solą ziemi” (Mt 5, 13-16) i „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.” (J 15, 12-17).

Vatican News

Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2023-06/watykan-wskazal-czytania-dla-mszy-ad-postulandam-continentiam.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *