Aby byli jedno… na liturgii – Zofia Pomirska

Coraz częściej podczas odmawiania modlitwy „Ojcze nasz” w czasie mszy św. widuje się osoby, które podobnie jak ksiądz sprawujący liturgię rozkładają i podnoszą do góry ręce. Można by pomyśleć, że w ten sposób bardziej gorliwie modlą się, jednak tak naprawdę podążają w niewłaściwym kierunku.

REKLAMA

Przepisy liturgiczne wyraźnie zaznaczają, że „Modlitwę «Ojcze nasz» z rękami rozłożonymi odmawiają tylko kapłani celebrujący i koncelebrujący”. Zarezerwowanie tego gestu dla prezbiterów jest związane z rolą celebransa, który „na mocy święceń posiada w Kościele świętą władzę składania Ofiary w osobie Chrystusa”, a więc jego rozłożone i wzniesione ręce wyrażają jedyne i konieczne pośrednictwo Jezusa Chrystusa między nami a Bogiem.

Chęć naśladowania kapłana przejawia się czasem także w szeptanych przez wiernych słowach przeistoczenia. Ten przejaw pobożności również nie powinien mieć miejsca, gdyż wchodzi w kompetencje zarezerwowane jedynie dla sprawującego liturgię mszy św.

Jako wierni nie możemy, kierując się nawet dobrymi intencjami, przyjmować na Eucharystii dowolnych postaw. Zachowywanie przez wszystkich uczestników jednolitych postaw ciała jest znakiem jedności członków chrześcijańskiej wspólnoty zgromadzonych na sprawowanie świętej liturgii.

Jak trafnie napisał papież Franciszek: „Myślę o wszystkich gestach i słowach, które należą do zgromadzenia: zbieranie się, chodzenie w procesji, siedzenie, stanie, klęczenie, śpiewanie, milczenie, wypowiadanie aklamacji, patrzenie, słuchanie. To wiele sposobów, w jakie zgromadzenie, jak jeden mąż (Ne 8,1), uczestniczy w celebracji. Wykonywanie przez wszystkich razem tego samego gestu, mówienie przez wszystkich jednym głosem przekazuje jednostkom siłę całego zgromadzenia. Jest to jednolitość, która nie tylko nie uśmierca, ale wręcz przeciwnie, wychowuje poszczególnych wiernych do odkrywania autentycznej wyjątkowości ich osobowości nie w postawach indywidualistycznych, ale w świadomości bycia jednym ciałem”.

Zofia Pomirska

„Pielgrzym” [22 i 29 stycznia 2023 R. XXXIV Nr 2 (865)], str. 32

Dwutygodnik „Pielgrzym” można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

UWAGA!
Czasopismo do nabycia także w wersji elektronicznej (PDF)!

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *