Zawierzeni opiece Maryi

W wigilię wspomnienia św. Jana Pawła II zakończyła się w Chojnicach diecezjalna peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej. W trzydziestu kościołach stacyjnych reprezentujących każdy z dekanatów bardzo licznie zebrali się kapłani i wierni, aby słuchać Słowa Bożego i uczestniczyć w mszach św. ku czci Najświętszej Maryi Panny, by czuwać, modlić się, wynagradzać za grzechy, uczcić Matkę Bożą tysiącami róż złożonymi u stóp Jej figury.

REKLAMA


Można by zapytać, cóż takiego wyjątkowego w tej właśnie figurze pochodzącej z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Chojnicach? Przecież dzisiaj, 21 lat po ostatniej takiej peregrynacji w naszej diecezji, prawie w każdej parafii jest figura fatimska, odprawia się nabożeństwa w trzynasty dzień miesiąca i praktykuje się nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca. Zasadne jest więc nasze pytanie, odpowiedź zaś jeszcze bardziej pozwala zrozumieć głębię wydarzenia, które dane nam było przeżyć.

Peregrynująca figura – jak żadna inna – była znakiem zewnętrznym obecności Maryi, przed którym zgromadziła się cała diecezja pelplińska. Trzej księża biskupi, dziekani, proboszczowie, księża posługujący w parafiach i wierni wszystkich dekanatów przed jedną i tą samą figurą modlili się, zawierzając Matce Chrystusa i Kościoła nasze rodziny, młodzież, dzieci, osoby starsze, duchowieństwo i osoby życia konsekrowanego. Wspólnie prosiliśmy o nowe powołania kapłańskie, wynagradzaliśmy za grzechy nasze i bliźnich, przechodziliśmy w procesjach ulicami naszych miast i wiosek, wszędzie głosząc, że Maryja kocha nas i chce nas doprowadzić do Jezusa. W wielu dekanatach przeżyliśmy jako nabożeństwo oczekiwania Jerycho różańcowe, w wielu parafiach wprowadzono nabożeństwo pierwszych sobót – tak polecane przez Maryję, w kilku parafiach wprowadziliśmy nowe figury fatimskie do kościołów.

Wdzięczność napełnia nasze serca wobec biskupa diecezjalnego, który zaprosił nas do tej szczególnej modlitwy w 300. rocznicę koronacji ikony jasnogórskiej, w 140. rocznicę objawień w Gietrzwałdzie i w 100. rocznicę objawień w Fatimie. Nasza wdzięczność obejmuje też wszystkie wspólnoty parafialne, które na 22 godziny stawały się „małymi Fatimami” swoich dekanatów. Wreszcie wdzięczność dotyka parafii Matki Bożej Fatimskiej w Chojnicach, której parafianie tęsknili przez miesiąc za tą wyjątkową i przepiękną figurą Matki Bożej, będącą dla każdego z diecezjan potwierdzeniem obecności Królowej Różańca Świętego wśród nas.

ks. Wojciech Niemczewski


„Pielgrzym” 2017, nr 23 (729), s. 11

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *