Medytacja ekumeniczna – ks. Jarosław Różański OMI

W dniach od 18 do 25 stycznia obchodzimy kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Będziesz miłował Pana, Boga swego (…), a swego bliźniego jak siebie samego” (10,27), wyjętym z Ewangelii według św. Łukasza.

Słowa te odpowiadają na pytanie uczonego w prawie: co czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus, pochwalając je, podkreśla, iż droga do tego wiedzie przez czyn miłości, łącząc w tym czynie miłość Boga i miłość bliźniego. To wybrane zdanie wprowadza nas w niezwykle bogaty kontekst relacji ekumenicznych, na które można spojrzeć w perspektywie całego fragmentu Ewangelii mówiącego o miłosiernym Samarytaninie. (…)

ks. Jarosław Różański OMI

Więcej przeczytasz w 2. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [21-28 stycznia 2024 R. XXXV Nr 2 (891)], str. 18-19

Dwutygodnik „Pielgrzym” w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF) można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *