Losy apostołów po Wniebowstąpieniu Pana – ks. Wojciech Kardyś

Apostołowie myśleli, że po śmierci Jezusa ich misja się skończyła. Kiedy jednak spotkali Zmartwychwstałego, przekonali się, że jest inaczej. Usłyszeli od Nauczyciela: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).

Trzeba na początku uściślić, że będzie tu mowa o dwunastu (a de facto, po śmierci Judasza, jedenastu). Nie weźmiemy pod uwagę Macieja (którego wybrano w miejsce Judasza) ani Pawła (który został powołany później i w innych okolicznościach), ani wreszcie tych, których mianem apostołów określano (np. Barnabę). W Ewangeliach pojawiają się tzw. katalogi apostołów. Po raz ostatni wymienieni zostali oni na początku Dziejów Apostolskich. Św. Łukasz napisał, że apostołowie „weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba” (Dz 1,13). To tam właśnie przeżyli zesłanie Ducha Świętego, który ich uzdolnił do wypełnienia misji Jezusa. Ruszyli więc w świat, by głosić ludziom Dobrą Nowinę o zbawieniu. (…)

ks. Wojciech Kardyś

Więcej przeczytasz w 10. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [12 i 19 maja 2024 R. XXXV Nr 10 (899)], str. 16-17.

Dwutygodnik „Pielgrzym” w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF) można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *