Triduum paschalne – ks. Augustyn Eckmann

Triduum Paschalne męki, śmierci i zmartwychwstania Pańskiego jest świętowaniem jednego i niepodzielnego misterium Chrystusa, które rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorną mszą Wieczerzy Pańskiej i kończy się nieszporami niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.

Rzeczownik „triduum” pochodzi z języka łacińskiego i składa się z dwóch wyrazów: „tres” i „dies” – „trzy” i „dni” – oraz sufiksu „-uum”, odnosi się do czasu i znaczy: „trzydniowy”, „trwający trzy dni”, „okres, który nieprzerwanie trwa trzy dni”. „Pascha” z kolei wywodzi się z języka aramejskiego od czasownika „pasach” oraz  rzeczownika „pascha” (po hebrajsku: „pesach”; po grecku: „pascha”). Wyraz „pasach” ma różne znaczenia: „kuleć”, „upadać”,  „tańczyć”, „oszczędzić”, „pominąć”. W kontekście „triduum paschalnego” najbliższe są dwa ostatnie znaczenia, bo kiedy Bóg poraził śmiercią pierworodnych synów rodzin egipskich, oszczędził (pominął) domy Izraelitów (Wj 12,11–12.23.26–27).

Wymiary Paschy
Możemy mówić o czterech wymiarach Paschy. Pierwszy wymiar to… (…)

ks. Augustyn Eckmann

Więcej przeczytasz w 7. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [2 i 9 kwietnia 2023 R. XXXIV Nr 7 (870)]

Dwutygodnik „Pielgrzym” w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF) można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *