Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w sztuce chrześcijańskiej – ks. Tomasz Czapiewski

Różnice w relacjach o zmartwychwstaniu wzbogacają ikonografię zmartwychwstania i sztukę chrześcijańską. Wszystkie bowiem relacje znajdują swoją malarską i rzeźbiarską ilustrację. Jednak każdy, nawet najbardziej malarski opis zmartwychwstania należy zacząć od źródła, jakim są Ewangelie.

Mateusz swoją relację rozpoczyna słowami: „Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób” (Mt 28,1–7), dalej jest mowa o trzęsieniu ziemi, o aniele Pańskim, który odsunął kamień od pustego już grobu, po czym obwieścił zaskoczonym niewiastom fakt zmartwychwstania Jezusa Ukrzyżowanego, polecając im, by szybko przekazały tę wiadomość uczniom. Bardzo podobna do tej relacja Marka wymienia jeszcze Salome i dodaje, że kobiety zobaczyły kamień już odsunięty, a kiedy weszły do grobu ujrzały młodzieńca ubranego w białą szatę, który przekazał im wiadomość o podobnej treści (por. Mk 16,1–7). W tym samym duchu wypowiada się Łukasz, dodając, że wśród kobiet była też trzecia, o imieniu Joanna, oraz mówi o dwóch mężach w lśniących szatach (por. Łk 24,1–4). (…)

ks. Tomasz Czapiewski

Więcej przeczytasz w 7. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [2 i 9 kwietnia 2023 R. XXXIV Nr 7 (870)]

Dwutygodnik „Pielgrzym” w wersji papierowej oraz elektronicznej (PDF) można zakupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Bernardinum.

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *