Jak napisać testament – Konrad Mania

Poważna choroba, podeszły wiek czy troska o dobro najbliższych po własnej śmierci często skłaniają do zastanowienia się nad przyszłością majątku. Akt ostatniej woli, jakim jest testament, pozwala na zabezpieczenie mienia i rozdysponowanie go wedle własnego uznania.

REKLAMA


Testament może sporządzić każda osoba po uzyskaniu pełnoletności, o ile nie jest ubezwłasnowolniona i nie działa pod wpływem gróźb. Jeżeli osoba, która umarła, czyli spadkodawca, nie pozostawiła ważnego testamentu, majątek dziedziczą osoby wskazane ustawowo.

Odręczne spisanie testamentu
Najprostszą formą testamentu jest testament odręczny (holograficzny). Testament od początku do końca powinien być sporządzony pismem odręcznym, czytelnym, inaczej nie wywoła żadnych skutków prawnych. Zgodnie z artykułem 949 paragraf 1 Kodeksu cywilnego spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze pełnym imieniem i nazwiskiem oraz opatrzy datą w celu ustalenia, że w dniu sporządzania testamentu był w pełni władz umysłowych. Brak daty zwykle unieważnia dokument. (…)

Konrad Mania


Więcej przeczytasz w 1. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [10 i 17 stycznia 2021 R. XXXII Nr 1 (812)]

TUTAJ można zakupić najnowszy (1/2021) numer dwutygodnika „Pielgrzym”:
https://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/Pielgrzym-12021/287

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *