19/2019

Wymarzyłem sobie szkołę

Z Maciejem Winiarkiem, edukatorem, trenerem, współzałożycielem autorskiej szkoły Thinking Zone w Gdańsku rozmawia Iwona Demska.

Wspólnota modlących się matek – Zofia Pomirska

O matkach mówi się i pisze przede wszystkim przy okazji Dnia Matki, choć ich obecność w społeczeństwie jest czymś tak naturalnym, jak powietrze. Matki mają swoje grupy wsparcia, fora internetowe, nieformalne lokalne struktury. Jest jednak przestrzeń, która pozwala mamom zanurzyć…

Ta przygoda trwa do dziś

O tajemniczym świecie papieru i druku oraz wyjątkowych pracach konserwatorskich opowiada dr Dariusz Subocz, konserwator zabytków, właściciel jedynego w Polsce interaktywnego Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa, w rozmowie z Anną Mazurek-Klein.

Niezwykły świadek Bryan – Adam Hlebowicz

Z czasów, gdy fotografia była rarytasem, czyli przed epoką cyfrową, pamiętamy pewnie kilkadziesiąt zdjęć. Z okresu II wojny światowej, a ściślej mówiąc z września 1939 roku, najprawdopodobniej wskazalibyśmy kilkanaście ujęć zrobionych w czasie oblężenia Warszawy przez amerykańskiego korespondenta Juliena Bryana.

Grzybobranie – Maria Fall-Ławryniuk

Od dawna grzyby uważa się za skarby lasu – są pełne smaku, aromatu i wartości odżywczych. Choć nie wszyscy mogą cieszyć się ich dobrodziejstwem, warto używać ich w kuchni, bo służą naszemu zdrowiu.

Czyńmy dobro – Elżbieta Ruman

Ponad 30 lat temu na zakończenie Światowego Dnia Modlitwy o Pokój, Jan Paweł II powiedział: „Pokój to warsztat pracy, otwarty dla wszystkich, nie tylko dla specjalistów, uczonych czy strategów. Za pokój są odpowiedzialni wszyscy”.