Przekleństwa – język demonów

„Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają” – pisał św. Paweł w Liście do Efezjan. Dzisiaj fala nieprzyzwoitych słów, czyli wulgaryzmów, zalewa nas ze wszystkich stron, stępiając poczucie niestosowności takiego języka zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej (mimo że jeden z artykułów obowiązującej w naszym kraju Ustawy o języku polskim mówi o przeciwdziałaniu wulgaryzacji języka). (…)

REKLAMA

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *