Diakonat kobiet?

Za sprawą wypowiedzi Ojca Świętego Franciszka, która została podjęta przez dziennikarzy, powrócił temat udziału kobiet w sakramencie święceń. Warto pewne sprawy uporządkować, by w myśleniu o diakonacie nie kierować się emocjami, niedomówieniami lub po prostu błędnymi poglądami.

REKLAMA

„Konstytucja dogmatyczna o Kościele” Soboru Watykańskiego II stwierdziła, że w kapłaństwie urzędowym z woli Chrystusa udział mają tylko mężczyźni (por. KK 18–29). Jednak w okresie posoborowym podejmowano

na ten temat dyskusje, szczególnie w krajach, które cierpiały na brak powołań kapłańskich i w których kobiety wykonywały ważne funkcje kościelne. Dyskusję na ten temat zamknął św. Jan Paweł II w liście apostolskim „Ordinatio sacerdotalis” (1994 r.). Papież przypomniał, że decyzja, aby nie dopuszczać do święceń kobiet nie ma jedynie waloru dyscyplinarnego. (…)

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *