Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, święto (10.06.2019, Poniedziałek)

Czytania: Rdz 3,9-15. 20 lub Dz 1,12-14; Ps 87 (86), 1b-3.5-6 (R.: por. Ps 46 (45), 6a albo por. Jdt 15,9d); Łk 1,28; J 2,1-11 lub J 19,25-27 lub Łk 1, 26-38.

REKLAMA


Łk 1,26-38
(…) Po potępieniu węża i po upokorzeniu go, Bóg powiedział: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej” (Rz 3,15). W poczęciu Maryi Bóg ponownie powtarza swoje dzieło stwórcze rozpoczynając równocześnie dzieło zbawcze. Maryja zostaje powołana do życia podobnie jak Ewa. Jej ciało zostaje uczynione przy udziale człowieka, tak jak Ewy, Bóg tchnął w nie swego ducha, podobnie jak Ewie, nienaznaczonego jeszcze zmazą grzechu pierworodnego. Maryja przyszła zatem na świat nieobciążona żadnym grzechem. Jakie było jej dzieciństwo i jaka młodość, o tym nie ma żadnej wiadomości. Możemy tylko wnioskować, że jak była niepokalanie poczęta, tak też niepokalanie żyła. Czy cierpiała? Raczej jej życie było podobne do rajskiego życia Ewy. Czy była narażona na pokusy? Raczej tak? W przeciwieństwie jednak do Ewy pozostała wierna, czyli posłuszna Bogu. Czy szatan starał się sprowadzić ją na drogę oddalającą ją od Boga? Z Łukaszowego opisu zwiastowania można uważać, że tak. Łukasz mówi, że gdy anioł Gabriel stanął przed Maryją „ona przelękła się” (Łk 1,29). Z tych słów można wnioskować, że szatan już nie raz stawał przed nią w różnych postaciach, i tym razem Maryja uważała anioła Gabriela za uosobienie szatana. Dopiero gdy Gabriel zapewnił ją, że przychodzi z woli Boga, wtedy Maryja rozpoczęła z nim rozmowę. Z tej rozmowy można wnioskować, że broniła się przed niedochowaniem wierności Bogu. Dopiero gdy Gabriel zapewnił ją, że wszystko, co przekazuje dokona się przez działanie samego Boga, wtedy wyraża swoją zgodę, ale też stawia aniołowi warunek, który można tak sparafrazować: byłam, jestem i pozostanę służebnicą Boga i ludzi. I, jak wynika z dalszego opowiadania św. Łukasza, Jej słowo nie było czcze, bo gdy tylko dowiedziała się, że jej krewna potrzebuje pomocy, natychmiast udała się w trudną górską drogę, by usłużyć Elżbiecie (zob. Łk 1,39).
Czy opowiadaniu Łukasza można przypisać wiarygodność? Skąd dowiedział się tak szczegółowo o rozmowie Maryi z aniołem? Dokładnej i pewnej odpowiedzi nikt nie jest w stanie dać. Można jednak posłużyć się sugestią Jana Pawła II, że św. Łukasz dowiedział się o tym bezpośrednio od samej Maryi.
Z chwilą wypowiedzenia swego „tak” Maryja została włączona w zbawczy plan Boży. Została też złączona z cierpieniem swego Syna – Jezusa. Jeżeli dotychczas żyła życiem Ewy w raju, to od tej chwili rozpoczęło się jej życie obciążone skutkami grzechu pierworodnego. Cierpienie będzie towarzyszyć jej aż do końca. Swój szczyt osiągnie pod krzyżem na Kalwarii. Tak jak Jezus, tak samo Maryja jest wzorem dla każdego wierzącego, jak żyć zgodnie z wolą Bożą i w doskonały sposób wypełniać posłannictwo, które Bóg nakreślił na czas ograniczonej pielgrzymki ziemskiej. Przejście Maryi z tego świata do wieczności było jedyne, właśnie takie, jakie Bóg zaplanował dla pierwszych rodziców. Tak jak Maryja żyła na ziemi, tak przeszła do wieczności. To w jej życiu i przejściu do wieczności wypełnił się pierwotny plan Boży. Została też wynagrodzona Jej wierność zamysłowi Bożemu i spełniły się słowa Jezusa, który powiedział: „Kto we mnie wierzy ma życie wieczne” (J 6,47). Życie wieczne bowiem nie rozpoczyna się z chwilą naszego zejścia z tego świata, ale z chwilą wyznania naszej wiary i dokonuje się przez formowanie codziennie postępowania zgodnie z wyznawaną wiarą.
Prośmy dziś Maryję, Matkę Jezusa, ale i naszą Matkę, o tę łaskę, abyśmy jako jej dzieci nie tylko wyznawali ustami wiarę, ale według niej żyli i w codziennym życiu naśladowali Jej wierność Bogu i pokorę przez gotowość służenia ludziom. Oby słowa Maryi „oto ja służebnica Pańska” (Łk 1,38) były dla nas w każdym dniu miernikiem naszego postępowania.


Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2012

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *