Świętych Młodzianków – męczenników, święto (28.12.2022, Środa)

Liturgia słowa ze święta 28 grudnia: 1 J 1, 5 – 2, 2; Ps 124 (123), 2-3. 4-5. 7-8 (R.: por. 8a); Mt 2, 13-18.

REKLAMA

(Mt 2, 13-18 – z Biblii Tysiąclecia)

Ucieczka do Egiptu

13 Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». 14 On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; 15 tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego.

Rzeź niemowląt

16 Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. 17 Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza:
18 Krzyk usłyszano w Rama,
płacz i jęk wielki.
Rachel opłakuje swe dzieci
i nie chce utulić się w żalu,
bo ich już nie ma.

Rozważanie:

Dzisiejsza liturgia przenosi nas w odległe czasy, w pierwsze miesiące ziemskiego życia Jezusa. W tekstach czytań ukazane jest uczestnictwo nieba w Bożym planie zbawienia i równocześnie zaakcentowane okrucieństwo, do jakiego może się posunąć człowiek nie kontrolując swej wyniosłości i czynów, do których może doprowadzić go nadmierna pycha i żądza władzy.
Anioł ostrzega św. Józefa przed złym zamiarem Heroda i zaleca, aby zabrał Jezusa i udał się do Egiptu. Jest w tym nawiązanie do tradycji Narodu Wybranego. Egipt był bowiem powszechnie uważany za miejsce schronienia dla prześladowanych Żydów. Był też najodpowiedniejszym miejscem schronienia dla Świętej Rodziny. W tym właśnie Święta Rodzina naśladowała swych przodków, którzy chronili się w Egipcie w trudnych czasach, a na wezwanie Boże wracali do Palestyny.
Herod realizuje swój zamiar ostatecznego pozbycia się Jezusa. Dlatego na rozkaz tego króla zostają wymordowane niemowlęta w Betlejem i przyległej okolicy. Są to pierwsi męczennicy, którzy choć jeszcze nieświadomi, oddali życie za Jezusa. Ich krew oczyściła ich dusze ze zmazy grzechu pierworodnego. W ten sposób wrócili do domu swego Ojca.
Niech dzisiejszy dzień będzie dla nas okazją do wspomnienia mordu dokonywanego na nienarodzonych jeszcze dzieciach, niewinnych mordowanych przez władze totalitarne, a szczególnie zaś do modlitwy za tych, którzy tego dokonują, aby Pan Bóg doprowadził ich do opamiętania.

Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2013

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *