Czym są ewangeliczne kantyki?

Gdzie można je znaleźć?

REKLAMA


Kantyk to szczególny gatunek literacki, którego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa canticum, oznaczającego „pieśń”. W ten oto sposób od najdawniejszych czasów określano te fragmenty Pisma, które przybierają kształt pieśni (w odróżnieniu od innych form, takich jak hymn, psalm czy modlitwa). W Nowym Testamencie (a dokładnie w Ewangelii według św. Łukasza) znajdują się trzy takie teksty. Są one zbliżone do hymnu, ale właśnie najczęściej nazywane bywają kantykami. Są to: (1) Kantyk Maryi, w którym Matka Boża po zwiastowaniu wysławia Najwyższego za dobrodziejstwa, jakich udzielił Jej samej i całemu narodowi wybranego (por. Łk 1,46–55), (2) Kantyk Zachariasza, w którym ojciec Jana Chrzciciela uwielbia Boga, przypominając Jego obietnice oraz ich wypełnienie (por. Łk 1,68–79), i (3) Kantyk Symeona, w którym pobożny starzec w nowo narodzonym Dziecięciu widzi Zbawiciela (por. Łk 2,29–32). Kantyki te wykorzystywane są w Liturgii Godzin (w jutrzni, nieszporach i komplecie), a od pierwszych słów łacińskiego przekładu otrzymały tytuły: „Magnificat”, „Benedcitus” i „Nunc dimittis”.

ks. Wojciech Kardyś


„Pielgrzym” 2017, nr 21 (727), s. 7

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *