Podczas Dnia Islamu czytane będą fragmenty Biblii i Koranu

Pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie: wspólnie chroniąc miejsca kultu”, 26 stycznia obchodzony będzie XXI Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Podczas centralnych obchodów, które w tym roku odbędą się online przedstawiciele obydwu religii czytać będą fragmenty Biblii i Koranu odnoszące się do motta tegorocznego spotkania. Organizatorem wydarzenia jest Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski.

REKLAMA


Przedstawiciele obydwu religii odczytają po pięć fragmentów pochodzących z różnych miejsc obydwu Ksiąg. Fragmenty biblijne pochodzą z Księgi Psalmów, Księgi Izajasza, Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian oraz z Ewangelii św. Jana. Uczestnicy obchodów Dnia Islamu usłyszą m. in. Te słowa św. Pawła: Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście”. (1 Kor 3, 16-17)

Także pięć fragmentów wybrano z różnych miejsc Koranu – świętej księgi islamu. Wśród nich słowa z sury 5, które brzmią: „O wy, którzy wierzycie! Nie znieważajcie symboli kultu Boga ani miesiąca świętego, ani ofiar zwierząt, ani też wieńców, ani zdążających do świętego Domu, którzy poszukują łaski i zadowolenia od swego Pana. (…)” (5: 2)

Publikujemy fragmenty obydwu Ksiąg, które będą czytane podczas tegorocznych obchodów Dnia Islamu.

Czytania z Biblii:

Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące; wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników. (Ps 84, 11)
Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni Pańskich. Moje serce i ciało radośnie wołają do Boga Żywego. Nawet wróbel dom sobie znajduje i jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta: przy Twoich ołtarzach, Panie Zastępów, mój Królu i mój Boże! Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie Cię wychwalają. (Ps 84, 2-5)

Tak mówi Pan: «Niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem nóg moich. Jakiż to dom możecie Mi wystawić i jakież miejsce dać Mi na mieszkanie? Przecież moja ręka to wszystko uczyniła i do Mnie należy to wszystko – wyrocznia Pana (…)» (Iz 66, 1-2).

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. (1 Kor 3, 16-17)

Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?». Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?». On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, … uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
(J 2, 13-2)

Czytania z Koranu:

A kto jest bardziej niesprawiedliwy aniżeli ten, kto przeszkadza, aby Jego imię było wspominane w świątyniach Boga, i aniżeli ten, kto usiłuje je zniszczyć? Tacy powinni wchodzić do nich przepełnieni strachem Dla nich na tym świecie – hańba; i dla nich w życiu ostatecznym – kara straszna! (2:114)

O wy, którzy wierzycie! Nie znieważajcie symboli kultu Boga ani miesiąca świętego, ani ofiar zwierząt, ani też wieńców, ani zdążających do świętego Domu, którzy poszukują łaski i zadowolenia od swego Pana. (…) (5: 2)

I jeśliby Bóg nie odepchnął ludzi, jednych przy pomocy drugich, to zostałyby zniszczone klasztory i kościoły, miejsca modlitwy i meczety, gdzie często wspomina się imię Boga. Bóg pomoże z pewnością tym, którzy Jemu pomagają. Zaprawdę, Bóg jest Mocny, Potężny! (22: 40)

W domach, które Bóg pozwolił wznieść i w których wspomina się Jego imię – głoszą Jemu chwałę o świcie i o zmierzchu; tych ludzi nie odciąga ani handel, ani kupno od wspominania Boga, odprawiania modlitwy i dawania jałmużny.(…) (24:36-37)

Nie rzucajcie się własnymi rękami ku zatraceniu! Czyńcie dobro, bo, zaprawdę, Bóg miłuje czyniących dobro! (2: 195)

***

Tegoroczne obchody Dnia Islamu odbędą się 26 stycznia o godz. 18.00. Tym razem, z powodu pandemii wydarzenie odbędzie się wyłącznie w formule online.

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 r. z inicjatywy Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, zaaprobowanej przez Konferencję Episkopatu Polski. Organizację tego wydarzenia Episkopat powierzył Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski.


Źródło: https://ekai.pl/podczas-dnia-islamu-czytane-beda-fragmenty-biblii-i-koranu-czego-beda-dotyczyly/
Fot. Faseeh Fawaz / Unsplash

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *