Trwa sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju harcerze z ZHP przekazali już Prezydentowi RP, marszałkom obydwu izb parlamentu oraz premierowi. Jednak światło z Betlejem trafia w tym roku przede wszystkim do ludzi dobrej woli, którzy w czasie pandemii koronawirusa niestrudzenie działają na rzecz jej ograniczenia lub są pandemią szczególnie dotknięci. Harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego dzielą się nim w swoich miejscowościach tak, aby trafiło do jak największej liczby osób i zapłonęło na wigilijnych stołach milionów Polaków.

REKLAMA


Światło trafia do wszystkich tych, którzy chcą je przyjąć m.in. do ratowników medycznych, lekarzy, nauczycieli, czy seniorów.

Harcerze udali się do Szkoły Podstawowej nr 391 w Warszawie im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. “Alek”, aby podzielić się Światłem Pokoju z nauczycielami. „Wiemy, jak wiele energii wkładają w zdalne nauczanie naszych harcerek i harcerzy, bo sami też pracujemy zdalnie podczas naszych harcerskich zbiórek. Dzisiaj dzielimy się z nimi nadzieją, którą niesie Światło.” – mówią harcerze.

Ogień betlejemski harcerze zanieśli także do ratowników medycznych, z którymi spotkali się na parkingu warszawskiej stacji pogotowia ratunkowego. „Ratownicy medyczni, którzy dokładnie wiedzą, czym jest służba. Także w naszych harcerskich szeregach stoją ratownicy medyczni, dla których ten czas jest wyjątkowo intensywny. Jeszcze wiosną tego roku wspólnie tworzyliśmy akcję #Niezpominajkadlamedyka, bo nie zapominamy o tym, jak wiele siły wkładają w ratowanie ludzkiego życia. Przekazując im Światło, chcemy dzielić się nadzieją!” – podkreślają organizatorzy akcji.

Bardzo wzruszające było spotkanie z pracownikami powiatowej stacji sanepidu, do którego doszło w środę 16 grudnia późnym popołudniem, gdy zmiana dzienna pracowników inspekcji zmieniała się z grupą wieczorną. Harcerze wyrazili swoją wdzięczność oraz podkreśli gotowość do współpracy. To właśnie na pracownikach powiatowych stacji sanepidu spoczywają liczne obowiązki związane z prowadzeniem śledztw epidemiologicznych oraz dokumentowaniem przebiegu epidemii. Większość z nich pracuje bez wytchnienia od początku trwania epidemii koronawirusa.

Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad odwiedziła weterana Szarych Szeregów, postać-legendę, 90-letniego hm. Andrzeja Borodzika. „Krótko po II wojnie światowej społeczeństwo darzyło harcerzy wielkim szacunkiem, pamiętając naszą służbę i poświęcenie w trudnych czasach okupacji. Zaobserwowałem, że w minionych latach zaczęliśmy wycofywać się i zamykać tylko na nasze sprawy. Ten czas pandemii jednak pokazuje, że służba, którą wykonujecie jako harcerze jest dzisiaj potrzebna i doceniana przez społeczeństwo” – powiedział Andrzej Borodzik

Betlejemskie Światło Pokoju trafiło także do żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy od początku pandemii koronawirusa są na pierwszej linii. Harcerze spotkali się z nimi w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich „Nowolipie 22”, a później razem z żołnierzami odwiedzili seniorów, którym oprócz Światła przekazali obiady i zakupy.

W niedzielę 13 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polski. Mimo trwającej pandemii harcerze i harcerki z ZHP już po raz 30-ty biorą udział w wielkiej, międzynarodowej sztafecie – corocznej akcji przekazywania symbolicznego ognia, pochodzącego z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem – mieście położonym w Palestynie, gdzie ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. Tegoroczna sztafeta Światła znacznie różni się od wcześniejszych. Harcerki i harcerze, przekazując Światło noszą maseczki i zachowują dystans społeczny. Przekazania odbywają się w kameralnym gronie, nierzadko na świeżym powietrzu. Obostrzenia nie są jednak dla harcerek i harcerzy ZHP przeszkodą. W tym roku harcerki i harcerze nie spotkali się na wielkim zlocie w Zakopanem, na którym w poprzednich latach gromadziło się kilka tysięcy osób z całej Polski. Uroczyste przekazanie odbyło się na przejściu granicznym na Łysej Polanie, gdzie ZHP otrzymało Światło od słowackich skautów.

Roznosząc Światło, harcerki i harcerze kontynuują całoroczną służbę, którą w szczególny sposób pełnią w trakcie pandemii COVID-19. Harcerki i harcerze dbają o to, aby Światło dotarło do wszystkich, którzy od marca stawiają czoło epidemii. Betlejemskie Światło Pokoju trafia między innymi do ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy, nauczycieli, pracowników Sanepidu. Dzielą się także Betlejemskim Ogniem z seniorami, osobami samotnymi, czy rodzinami wielodzietnymi – słowem z każdym, który chce je przyjąć.

Związek Harcerstwa Polskiego to największa w Polsce młodzieżowa organizacja, która zrzesza ponad 100 tysięcy członków. Od ponad stu lat ZHP wspiera rozwój dzieci i młodzieży, kształtuje proaktywną postawę oraz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu. Dzięki codziennemu zaangażowaniu ponad 12 000 instruktorów-wolontariuszy, ZHP oferuje nie tylko wyjątkowe harcerskie wyjazdy, ale także różnorodne aktywności pozalekcyjne, które odbywają się przez cały rok. Kultywowanie wartości takich jak przyjaźń, przygoda, rozwój i obywatelskość sprawiają, że harcerstwo odpowiada zarówno na aktualne potrzeby młodych ludzi, jak i na wyzwania współczesnego świata. ZHP jest jednym z aktywnych członków-założycieli Światowej Organizacji Ruchu Skautowego WOSM, która skupia ponad 40 mln skautów na całym świecie.


Źródło: https://ekai.pl/trwa-sztafeta-betlejemskiego-swiatla-pokoju/
Fot. Pixabay.com

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *