Diecezjalne dziękczynienie za posługę bp. Wiesława Meringa

„Dopełnił się pewien etap historii Kościoła włocławskiego” – powiedział bp Wiesław Mering podczas Mszy św. w bazylice katedralnej we Włocławku. Eucharystia sprawowana była jako dziękczynienie za jego posługę w diecezji. 10 grudnia bp Wiesław Mering kończy 75 lat. Niedawno złożył na ręce papieża Franciszka rezygnację z pełnionego przez siebie urzędu biskupa diecezjalnego.

REKLAMA


Msza św. 9 grudnia sprawowana była jako dziękczynienie za posługę 76. Biskupa Włocławskiego. Nawiązując do ponad siedemnastoletniej posługi w diecezji, bp Mering wspomniał, że były to lata przepełnione pracą. Nie brakowało w nich momentów trudnych, bolesnych doświadczeń, ale były też chwile radości i dumy. „Dzisiaj nadszedł dzień, w którym możemy wypowiedzieć płynące z serca: «Bogu niech będą dzięki», za wszelkie łaski, których dobry Bóg nie skąpił w całym czasie posługi Kościołowi”, mówił, wyrażając również wdzięczność za współpracę całemu duchowieństwu, zwłaszcza księżom dziekanom oraz pracownikom Kurii Biskupiej.

Homilię wygłosił ks. prał. Artur Niemira, kanclerz Kurii. Nawiązując do słów papieża Franciszka zauważył, że „Adwent jest nieustannym wzywaniem do nadziei: przypomina nam, że Bóg jest obecny w historii, aby ją doprowadzić do jej ostatecznego końca i do jej pełni, którą jest Pan Jezus Chrystus (…)W tej perspektywie oczekiwania i nadziei, jako Kościół diecezjalny czuwający i modlący się, zatrzymujemy się na adwentowej drodze, by Panu czasu i historii, jedynej Głowie Kościoła, złożyć modlitewne dziękczynienie za 75 lat życia i blisko 18 lat pasterskiej posługi Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa, 76 biskupa tej diecezji”.

Kaznodzieja przedstawił panoramę działalności bp. Meringa w diecezji na polu materialnym, duszpasterskim, administracyjnym. Za znaki posługi w diecezji uznał przeprowadzone przez hierarchę wielkie wydarzenia o charakterze duszpasterskim: jubileusz 600-lecia konsekracji katedry włocławskiej w 2011 roku, diecezjalną pielgrzymkę w Roku Wiary do Rzymu we wrześniu 2013 roku, podczas której do Bazyliki św. Bartłomieja na wyspie Tiberina przekazane zostały relikwie świętych Męczenników diecezji włocławskiej, Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku, wydarzenie „Polska pod Krzyżem” we wrześniu 2019 roku oraz jubileusz 450-lecia Wyższego Seminarium Duchownego w październiku 2019 roku.

Kanclerz Kurii zapytał, jaką miarą wymierzyć doniosłość pasterskiej służby bp. Meringa przez tych prawie 18 lat w diecezji włocławskiej: „ilością posług, spotkań, rozmów, interwencji społecznych, udzielonych wywiadów, wygłoszonych homilii, odprawionych Mszy świętych i nabożeństw, udzielonych sakramentów, okazywanymi przez ludzi wyrazami wdzięczności, czy może ciężarem spraw, z którymi trzeba było się zmierzyć, które trzeba było rozwiązać, godzinami spędzonymi na klęczniku w kaplicy biskupiego domu, czy może trudem rozmów prowadzonych w zaciszu kurialnych gabinetów, obarczonych bolesnymi i dramatycznymi niekiedy decyzjami rozmówców, wymagającymi niełatwych rozstrzygnięć personalnych przełożonego, kapłańskimi odejściami, kurczącymi się powołaniami, coraz częstszymi i śmielszymi atakami, osamotnieniem w obliczu przeżywanych doświadczeń, po prostu coraz bardziej przygniatającym krzyżem?”

Przypomniał, że sukces nie jest wprost proporcjonalny do wkładanego duszpasterskiego wysiłku, że wdzięczność nie jest ilorazem poświęconej osobom i sprawom troski. W tym kontekście przywołał dwie myśli Benedykta XVI, w których papież podkreśla trud pasterskiej posługi mówiąc, że gdy mija początkowy entuzjazm, pozostaje trud wierności oraz z homilii prymicyjnej wygłoszonej przez Josepha Ratzingera w 1954 r., w której ukazał młodemu księdzu stojące przed nim zadania: „Ludzi (…) będziesz wyciągać z powrotem na brzeg wieczności. Będziesz to robił w posępną noc wielu niepowodzeń. Będziesz to robił niestrudzenie i bez szemrania, również w gorzkich godzinach dnia, w których wszystko wyda ci się niepotrzebne, a dzieło twojego życia zmarnowane”. Zwracając się do Pasterza Diecezji kaznodzieja zawołał słowami św. Jana Pawła II: „Dziś Księże Biskupie, podsumowując swoją posługę możesz powtórzyć: katedrą biskupa jest Krzyż! Ale z tobą jest Chrystus – twoja moc i siła!”

Kończąc homilię ks. Niemira odwołał się do pobożności maryjnej obecnego Biskupa Włocławskiego związanej z czcią Matki Bożej z Guadalupe, przywołał wspomnienia rodzinnego domu i religijnego wychowania przez rodziców i przypomniał słowa wypowiedziane przez bp. Meringa w katedrze włocławskiej w dniu święceń biskupich 26 kwietnia 2003 roku: „I ja, Maryjo (…) zapraszam Cię do biskupiego domu, do mojej pasterskiej służby, do moich dni świątecznych i bardzo powszednich; do tych wypełnionych radością i sukcesem, lecz również napełnionych cierpieniem, bólem czy klęską… Z Tobą będą łatwiejsze. (…) Dlatego proszę Cię Maryjo, Matko moja; bądź ze mną”.

Po Komunii Świętej słowa wdzięczności za posługę Księdza Biskupa, w imieniu duchowieństwa, wypowiedział ks. prał. Sławomir Deręgowski, wikariusz biskupi rejonu włocławskiego. Nie zabrakło również podziękowań oraz urodzinowych życzeń od Zgromadzeń Zakonnych oraz obecnych na Eucharystii przedstawicieli władz województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńsko-Włocławskiego i Towarzystwa Przyjaciół Szkół Katolickich funkcjonujących na terenie diecezji.

Modlitwie towarzyszyła schola klerycka pod dyrekcją ks. prał. Sławomira Deręgowskiego.

10 grudnia bp Wiesław Mering kończy 75 lat. Niedawno złożył na ręce papieża Franciszka rezygnację z pełnionego przez siebie urzędu biskupa diecezjalnego. Odpowiednie pisma zostały przekazane do Watykanu za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. Jest biskupem włocławskim od 2003 roku.


Źródło: https://ekai.pl/diecezjalne-dziekczynienie-za-posluge-bp-wieslawa-meringa/

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *