Papież: nawrócenie jest łaską, o którą należy prosić Boga

„Niekiedy zbyt słaby jest bodziec popychający nas ku Bogu i zdaje się niemal, że Bóg milczy… dlatego nawrócenie jest przede wszystkim łaską, o którą trzeba Go prosić” – powiedział Papież wczoraj w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek zaznaczył, że istotnym elementem nawrócenia jest pragnienie poszukiwania Boga, które ostatecznie, dzięki Jego łasce, prowadzi nas do komunii z Nim.

REKLAMA


Ojciec Święty podkreślił przykład Jana Chrzciciela, wskazującego swoim współczesnym drogę do nawrócenia. Jest to analogiczna droga, jaką proponuje nam obecnie Adwent. Nawrócenie to przede wszystkim proces, co wiąże się ze „zmianą kierunku i orientacji – powiedział Papież. – Chodzi zatem o zmianę mentalności”.

„Z nawróceniem wiąże się żal z powodu popełnionych grzechów, pragnienie uwolnienia się od nich, postanowienie wyrugowania ich z życia na zawsze. Aby wykluczyć grzech, trzeba także odrzucić wszystko, co się z nim wiąże: mentalność światową, przesadne cenienie wygody, przyjemności, dobrego samopoczucia, bogactwa. Przykład tego oderwania przedstawia nam po raz kolejny dzisiejsza Ewangelia w postaci Jana Chrzciciela: człowieka surowego, który wyrzeka się rzeczy zbędnych i szuka tego, co istotne. Oto pierwszy aspekt nawrócenia: oderwanie od grzechu i światowości.“

Inny istotny element nawrócenia, o jakim mówił Ojciec Święty, wiąże się z pragnieniem „poszukiwania Boga i Jego królestwa”. Dlatego nie jest celem samym w sobie rezygnacja z wygód i mentalności świata, lecz ma to nas prowadzić do osiągnięcia komunii z Bogiem.

Franciszek zaznaczył jednak, że proces „zmiany mentalności” to trudna droga:

„Istnieje bardzo wiele więzów, które trzymają nas blisko grzechu: niestałość, zniechęcenie, niegodziwość, szkodliwe środowisko, złe przykłady. Niekiedy zbyt słaby jest bodziec popychający nas ku Bogu i zdaje się niemal, że Bóg milczy. Jego obietnice pocieszenia wydają się nam odległe i nierealne, podobnie jak obraz opiekuńczego i troskliwego pasterza, który rozbrzmiewa dziś w czytaniu z proroka Izajasza (por. Iz 40, 1, 11). Wówczas mamy pokusę, by powiedzieć, że prawdziwe nawrócenie jest niemożliwe, i zamiast nawrócić się od świata do Boga, grozi nam trwanie w „ruchomym piasku” kiepskiego życia.“

Papież przypomniał, nawiązując to tych trudności, że nawrócenie jest przede wszystkim łaską, o którą należy „zdecydowanie prosić Boga”. Otwierając się na Jego dobroć i czułość, jesteśmy w stanie porzucić to, co „fałszywe i ulotne, dla tego, co jest prawdziwe, piękne i trwa wiecznie”.

Eryk Gumulak SJ – Watykan


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-12/franciszek-nawrocenie-laska-ktora-nalezy-prosic-boga.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *