“Zatrzymaj aborcję” i “Stop pedofilii” do dalszych prac

Obywatelski projekt “Zatrzymaj aborcję”, zakładający usunięcie tzw. przesłanki eugenicznej z ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz obywatelski projekt “Stop pedofilii”, zakładający kary grzywny lub pozbawienia wolności dla osób nakłaniających dzieci do obcowania płciowego lub publicznie propagujących takie czyny m.in. podczas działalności związanej z edukacją zostały w czwartek skierowany do dalszych prac w Sejmie.

REKLAMA


Zatrzymaj aborcję

Projekt poddano najpierw głosowaniu o odrzucenie w pierwszym czytaniu, czyli bez kierowania go do dalszych prac w komisji. Wniosek ten został odrzucony stosunkiem 254 przeciw, 187 za i przy 10 głosach wstrzymujących się.

Następnie marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła głosowanie w sprawie skierowania projektu do dalszych prac w komisji. Opowiedziało się za tym 375 posłów, przeciw było 68, a siedmiu się wstrzymało.

Projekt “Zatrzymaj aborcję” będzie rozpatrywany na połączonym posiedzeniu komisji zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny.

“Zatrzymaj aborcję” jest obywatelską inicjatywą ustawodawczą zgłoszoną przez komitet inicjatywy ustawodawczej o tej samej nazwie. Projekt został złożony w Sejmie 30 listopada 2017. Jego celem jest wykreślenie z ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży tzw. przesłanki eugenicznej, pozwalającej na aborcję dzieci, u których stwierdzono podejrzenie nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Pod projektem podpisało się 850 tys. Polaków.

Stop pedofilii

Za skierowaniem projektu do dalszych prac w komisji nadzwyczajnej opowiedziało się 246 posłów, głównie z Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, przeciwko było 199, głównie z Koalicji Obywatelskiej i Lewicy Razem. Sześciu parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

Skierowanie projektu do dalszych prac rekomendowało Ministerstwo Sprawiedliwości, choć rząd nie przygotował w tej sprawie stanowiska.

Projekt “Stop pedofilii” decyzją Sejmu będzie procedowany w komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach.

Projekt, który poparło 265 tys. obywateli, opiera się na nowelizacji art. 200b Kodeksu Karnego. Według proponowanych zmian, karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 będzie podlegał ten, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez osobę małoletnią obcowania płciowego, a do lat 3 – jeśli dopuszcza się tego czynu za pomocą środków masowego komunikowania.

Karze pozbawienia wolności do lat 3 ma ponadto podlegać ten, kto „propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innej czynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska, wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając na terenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczej lub opiekuńczej”.


Źródło: https://ekai.pl/projekty-zatrzymaj-aborcje-i-stop-pedofilii-skierowane-do-dalszych-prac/
Fot. Krzysztof Kurek / Kancelaria Sejmu

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *