Wytyczne dot. ochrony dzieci i młodzieży w diecezji pelplińskiej


Biskup diecezjalny Ryszard Kasyna zatwierdził „Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w diecezji pelplińskiej”.

REKLAMA


 W I piątek Wielkiego Postu (28.02.2020 r.), który jest jednocześnie Dniem modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich, biskup pelpliński Ryszard Kasyna zatwierdził tekst „Wytycznych dotyczących ochrony dzieci młodzieży w diecezji pelplińskiej”. 

Dokument został przygotowany przez Zespół ds. Prewencji Diecezji Pelplińskiej, w którego pracach bierze udział jedenaście osób, w większości świeckich, reprezentujących różne środowiska i instytucje diecezjalne, w tym również kilkoro psychologów. W listopadzie 2019 r. „Wytyczne…” zostały przesłane do konsultacji wszystkim kapłanom diecezji pelplińskiej, katechetom, szkołom katolickim, wspólnotom i ruchom działającym na terenie diecezji oraz innym instytucjom kościelnym. Od 1 czerwca 2020 r. będzie to obowiązujący w diecezji kodeks zachowań wobec małoletnich. Jeden tylko artykuł „Wytycznych” wejdzie w życie dopiero w przyszłym roku. Jest to przepis zobowiązujący wszystkie podmioty kościelne (w tym parafie) do ustanowienia osoby pierwszego kontaktu, do której można się zwrócić w przypadku zauważenia sygnałów krzywdzenia. Ze względu na czas potrzebny do znalezienia odpowiednich osób oraz ich konieczną formację, obowiązek ten wchodzi w życie 1 kwietnia 2021 r. 

Przewidywane są szkolenia ze stosowania „Wytycznych…”  dla osób zaangażowanych w działalność duszpasterską, katechetyczną, zatrudnionych w instytucjach kościelnych oraz wolontariuszy. Najbliższe szkolenie odbędzie się 20 marca br. dla wszystkich duchownych diecezji. 

Treść „Wytycznych dotyczących ochrony dzieci młodzieży w diecezji pelplińskiej” oraz dekretu zatwierdzającego ww. dokument – TUTAJ


Źródło: http://radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/7254-wytyczne-dotyczace-ochrony-dzieci-i-mlodziezy-w-diecezji-pelplinskiej

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *