PFROŻ apeluje o odrzucenie projektów ustaw naruszających podstawowe prawa człowieka

„Wyrażamy głębokie przekonanie, że nie ma przesłanek do porzucenia drogi, jaką wskazuje Konstytucja RP i tradycja wolnej Rzeczypospolitej od 1993 r.: poszanowania ludzkiego życia w każdej jego fazie, zdrowia prokreacyjnego kobiet, a także wspierania kobiet w ciąży będących w trudnej sytuacji i ich rodzin, w stopniu umożliwiającym godne życie. Wnosimy o odrzucenie wszystkich projektów naruszających te podstawowe wartości” – napisał zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia w apelu skierowanym do posłów w związku z planowanym rozpatrywaniem przez Sejm RP (10 kwietnia 2024 r.) projektów ustaw dotyczących podstawowych praw człowieka: do życia i zdrowia od jego poczęcia.

REKLAMA

W liście skierowanym do posłów zasygnalizowano problemy, które w projektowanej debacie powinny być – zdaniem Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia – brane pod uwagę. Podkreślono, że ochrona życia jest dorobkiem wolnej Rzeczypospolitej. W tym kontekście wskazano na Ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1993 r. Zaznaczono, że o pozytywne rozwiązania w niej zawarte zabiegały pokolenia Polaków. Znalazły one wyraz w Konstytucji RP, która wzywa „do zachowania przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi…” (Preambuła Konstytucji RP), a w art. 38. mówi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia”. – Wprowadzone w 1993 r. rozwiązania ustawowe spowodowały radykalny spadek liczby aborcji, zmniejszeniu uległa także liczba poronień samoistnych oraz zgonów kobiet z przyczyn położniczych, co przyczyniło się do poprawy zdrowia kobiet – czytamy w dokumencie.

Zwrócono także uwagę, że upowszechnienie aborcji narusza prawo do życia i zdrowie prokreacyjne kobiet. Zaznaczono, że projekty „O bezpiecznym przerywania ciąży” oraz „O świadomym rodzicielstwie”, zmierzają głównie do wprowadzenia aborcji na żądanie, czyli wtedy, gdy kobieta po prostu nie chce mieć dziecka. Wskazano także, że propozycje te naruszają Konstytucję RP, która zapewnia ochronę ludzkiego życia, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem prof. Andrzeja Zolla orzeczeniem z 1997 r. Zauważono również, że z badań Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS 2023 r. i 2024 r.) wynika, że większość Polaków jest przeciwna aborcji na żądanie, m.in.: gdy „kobieta po prostu nie chce mieć dziecka”.

– Wyrażamy głębokie przekonanie, że nie ma przesłanek do porzucenia drogi, jaką wskazuje Konstytucja RP i tradycja wolnej Rzeczypospolitej od 1993 r.: poszanowania ludzkiego życia w każdej jego fazie, zdrowia prokreacyjnego kobiet, a także wspierania kobiet w ciąży będących w trudnej sytuacji i ich rodzin, w stopniu umożliwiającym godne życie. Wnosimy o odrzucenie wszystkich projektów naruszających te podstawowe wartości – podsumował zarząd PFROŻ.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia działa od 1992 r.; zrzesza kilkadziesiąt organizacji chroniących życie oraz prorodzinnych. W 2012 roku za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego.

Źródło: https://www.ekai.pl/pfroz-apeluje-o-odrzucenie-projektow-ustaw-naruszajacych-podstawowe-prawa-czlowieka/
Fot. Łukasz Błasikiewicz/Kancelaria Sejmu

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *