Wniosek Pomorskiej Inicjatywy Pro-life w spawie pigułki „dzień po”

Wolny dostęp do zakupu „pigułki po” umożliwia jej nadużywanie, nawet kilkukrotne w jednym cyklu, co jest bardzo groźne dla zdrowia kobiet, zwłaszcza bardzo młodych – powoduje uszkodzenie wątroby i jest rakotwórcze – można przeczytać w apelu Pomorskiej Inicjatywy Pro-life, która wystosowała wniosek do prezydenta o weto dla zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne uchwalonej 6 marca 2024 r. Dotyczy ona dopuszczenia do swobodnego obrotu preparatów antykoncepcyjnych oraz wczesnoporonnych bez konsultacji z lekarzem, od 15. roku życia.

REKLAMA

Publikujemy treść wniosku:

Sz. Pan Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek o weto Pana Prezydenta do zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne uchwalonej 6 marca 2024 r.

Decyzją Sejmu RP z dnia 22 lutego 2024 roku, oraz Senatu RP z dnia 6 marca 2024 odnośnie zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne, dopuszczono do swobodnego obrotu preparatów antykoncepcyjnych oraz wczesnoporonnych bez konsultacji z lekarzem. Godzi to w ochronę zdrowia kobiet, zwłaszcza niepełnoletnich od 15. roku życia, których układ rozrodczy nie jest jeszcze w pełni dojrzały. Mając to na uwadze wnosimy do Pana Prezydenta o odrzucenie tej ustawy.

Nie powinniśmy akceptować rozwiązania o wprowadzeniu do wolnej sprzedaży preparatu ellaOne, popularnie nazywanego „pigułką po”. W produkcie tym substancją czynną jest duża dawka octanu uliprystalu (30 mg). Zgodnie z zaleceniem producenta ma być przyjmowany do 5 dni po współżyciu. Głównym celem jest uniemożliwienie naturalnego procesu zagnieżdżenia blastocysty (zarodka) w błonie śluzowej macicy, co powoduje jego uśmiercenie. Faktem biologicznym jest, że początkiem życia człowieka jest połączenie się komórek rodzicielskich, co następuje ok. 7 dni przed zagnieżdżeniem. Jest to więc środek wczesnoporonny, chociaż na początku cyklu, przed jajeczkowaniem może też w pewnym stopniu działać antykoncepcyjnie.

Powoduje on liczne powikłania. Wchodzi w korelację z innymi lekami. Sprzyja też licznym, przygodnym kontaktom seksualnym, co znacznie zwiększa ryzyko chorób przenoszonych drogą płciową.

Wolny dostęp do zakupu „pigułki po” umożliwia jej nadużywanie, nawet kilkukrotne w jednym cyklu, co jest bardzo groźne dla zdrowia kobiet, zwłaszcza bardzo młodych – powoduje uszkodzenie wątroby i jest rakotwórcze. W przypadku nastoletnich dziewcząt mogących zakupić ten środek bez konsultacji w lekarzem i wiedzy rodziców narusza to porządek prawny w tym zakresie.

W latach 2015 – 2017 środek ten był w Polsce dostępny bez recepty od 15. roku życia. Lekarze, obserwując poważne powikłania, które rzutują na stan zdrowia kobiet i ich płodność, wskazywali na konieczność zmiany tego stanu rzeczy. W konsekwencji wprowadzono obowiązek konsultacji z lekarzem i okazania recepty przy zakupie. Nie ma racjonalnego uzasadnienia dla powrotu do rozwiązań godzących w zdrowie kobiet i nastoletnich dziewcząt.

W imieniu Pomorskiej Inicjatywy Pro-life:

Ewa Kowalewska

Magdalena Zdrojewska

Źródło: https://www.ekai.pl/pomorska-inicjatywa-pro-life-wnioskuje-do-prezydenta-o-weto-dla-pigulki-dzien-po/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *