Bł. ks. Frelichowski patronem polskich harcerzy już 25 lat!

W katedrze polowej Wojska Polskiego odbyło się zakończenie Roku Dziękczynienia za 25 lat od ustanowienia bł. ks. Stefana Wincentego patronem polskiego harcerstwa. W czasie spotkania organizacji harcerskich podsumowano Rok Dziękczynienia, odprawiona została Msza św. z modlitwą o pokój w intencji Ukrainy i odbył się koncert orkiestry kameralnej.

REKLAMA

Do katedry polowej przybyli harcerze i przedstawiciele harcerstwa z Polski oraz z zagranicy, m.in. z Australii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Organizacje harcerskie oraz osoby, które włączyły się w rok jubileuszowy zostały uhonorowane okolicznościowymi dyplomami przez Fundację Caritas Super Omnia Est im. Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, upowszechniającą wiedzę na temat dh. Wicka. – Wielkie dzieła są zawsze możliwe wyłącznie dzięki ludziom i instytucjom dobrej woli. Bardzo chcemy im podziękować – podkreślał Zygmunt Jaczkowski, prezes Fundacji i bratanek błogosławionego, wręczając dyplomy.

Biskup polowy Wiesław Lechowicz uhonorował Medalami Milito pro Christo organizacje harcerskie: ZHP poza Granicami Kraju, ZHP na Litwie oraz Hufiec „Wołyń” Harcerstwa Polskiego na Ukrainie. Srebrnym Krzyżem Biskupa Polowego odznaczono Marka Różyckiego z Fundacji Caritas Super Omnia Est. Aktu dekoracji w imieniu biskupa polowego dokonał ks. płk Kryspin Rak, wikariusz generalny biskupa polowego. W czasie spotkania premierę miał film z wydarzeniami roku dziękczynienia. Zaprezentowany został także album dokumentujący jubileusz.

Msza św. w katedrze polowej

Po zakończeniu spotkania uczestnicy udali się do katedry polowej na Mszę św., której przewodniczył ks. płk Kryspin Rak. – Gromadząc się na Eucharystii, w czasie której wspominamy bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerstwa polskiego, chcemy przez jego wstawiennictwo dobremu Bogu podziękować za wszystkie owoce kończącego się Roku Dziękczynienia. Chcemy także prosić, aby to spotkanie z błogosławionym ks. Stefanem pomagało nam zawsze brać odpowiedzialność za siebie, za innych, a także za dobro naszej ojczyzny – powiedział ks. płk Kryspin Rak.

Przesłanie bp. Wiesława Lechowicza do uczestników uroczystości odczytał ks. płk Sebastian Piekarski, proboszcz katedry polowej. Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Harcerzy podkreślił łączność duchową z uczestnikami uroczystości. „Pragnę, by w dalszym ciągu Wasze spojrzenie było ukierunkowane na Waszego Patrona, a przykład Jego życia pobudzał Was do wierności Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i służby drugiemu człowiekowi”, napisał bp Lechowicz. Ordynariusz Wojskowy zachęcił harcerzy, aby  rok 2024, w którym przeżywać będziemy m.in. 80. rocznicę Bitwy o Monte Cassino i wybuchu Powstania Warszawskiego był okazją do refleksji nad patriotycznym wymiarem harcerskiej służby i szansą na zastanowienie się w jaki sposób dzisiaj możemy naśladować heroiczne postawy tych, którzy nie godzili się na życie w niewoli.

Homilię wygłosił ks. kpt. SOP Piotr Zamaria, który podkreślał, że Rok Dziękczynienia był bogaty w liczne wydarzenia, mające uświadomić, jak cennym darem dla ruchu harcerskiego była osoba dh. Wicka, „towarzysza na drogach harcerskiej służby i formacji”. – Rok Dziękczynienia i zwrócenie naszej uwagi na osobę bł. ks. Stefana Frelichowskiego miały też za zadanie pokazać, że mamy jednego Patrona dla harcerstwa, pomimo różnic jakie między sobą dostrzegamy. Uczmy się patrzeć na to co nas łączy a nie dzieli, a łączy nas bez wątpienia postać i życie bł. dh. Wicka – przekonywał ks. kpt. SOP Piotr Zamaria.

Jak wskazywał kapelan na dh. Wicka harcerze mieli okazje spojrzeć z wielu perspektyw, jednak najcenniejszą cechą Patrona Harcerstwa Polskiego jest jego świętość, „która powinna być inspiracją dla całej rodziny harcerskiej”. – Harcerstwo ma nas prowadzić do świętości życia, nas i naszych podopiecznych. To jest główny i prawdziwy cel bycia w harcerstwie. Wszystkie inne rzeczy, które się gdzieś na tej drodze formacji harcerskiej pojawiają: zdobywana wiedza, sprawności, doświadczenie, wspólna służba i praca to są wszystko narzędzia do tego, żebyśmy odkrywali w sobie pełnię człowieczeństwa, a odkrywając pełnię człowieczeństwa, odkrywali naszą świętość. Harcerstwo jest tylko drogą i narzędziem do świętości – powiedział.

W czasie Mszy św. wierni modlili się m.in. o zwycięstwo Ukrainy i pokój w rocznicę inwazji rosyjskiej na ten kraj. Eucharystię koncelebrowali licznie przybyli kapelani harcerstwa. Obecny był także ks. Wojciech Niedźwiecki, kustosz sanktuarium bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Przed błogosławieństwem w imieniu kapelanów harcerskich za organizację spotkania, przedsięwzięcia minionego roku oraz wspólną modlitwę podziękował ks. Wojciech Jurkowski, naczelny kapelan ZHP.

Spotkanie zakończył koncert w wykonaniu orkiestry kameralnej Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie: „Caritas Super Omnia Est”

Patron Polskiego Harcerstwa

Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia 1913 r. w Chełmży. Mając 14 lat wstąpił do 2. Pomorskiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. 14 marca 1937 r. przyjął święcenia kapłańskie w katedrze pelplińskiej z rąk biskupa chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego.

W przededniu wybuchu II wojny światowej uczestniczył w Pogotowiu Harcerek i Harcerzy. W grudniu 1940 r. trafił do obozu w Dachau. Pomimo bardzo trudnych warunków pełnił tam posługę kapłańską. Pomagając chorym na tyfus, zaraził się i zmarł 23 lutego 1945 r. Więzienni towarzysze, przekonani o jego świętości, zdołali uratować fragmenty relikwii, zanim ciało zostało skremowane. 7 czerwca 1999 r. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji ks. Frelichowskiego.

Dwa tygodnie później Rada Naczelna Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia błogosławionego patronem harcerstwa polskiego. 29 lipca 1999 władze naczelne ZHR zwróciły się z prośbą do bp. Sławoja Leszka Głódzia o nadanie sprawie oficjalnego toku zgodnego z wymogami prawa kanonicznego. Ten wystosował w imieniu ZHR prośbę do Konferencji Episkopatu Polski, którą prymas Józef Glemp przedłożył w dniu 22 marca 2002 Kongregacji Watykańskiej. 20 września 2002 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret ustanawiający błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbitera i męczennika, na patrona polskich harcerzy przed Bogiem.

22 lutego 2003 w Katedrze Polowej WP w Warszawie odbyły się uroczystości związane z ogłoszeniem bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego patronem harcerzy polskich. Wzięli w nich udział oprócz kilku biskupów oraz dostojników państwowych polscy harcerze z różnych organizacji: ZHR, ZHP, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Stowarzyszenia Harcerskiego oraz Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju.

25 lutego 2023 r. bp Wiesław Lechowicz wydał dekret ogłaszający Rok Dziękczynienia za ustanowienie dh. Wicka Patronem Harcerstwa Polskiego. Specjalny dekret został podpisany przez największego organizacje harcerskie i skautowskie.

W ubiegłym roku w ramach Roku Dziękczynienia relikwie błogosławionego zostały wprowadzone do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Przekazano je także środowiskom harcerskim w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Argentynie i Australii. Harcerze wzięli udział m.in. w pielgrzymkach do Rzymu i Dachau, a także uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie, gdzie rozprowadzali materiały związane z bł. ks. phm. Stefanem Wincentym Frelichowskim.

Źródło: https://www.ekai.pl/zakonczenie-roku-dziekczynienia-za-ustanowienie-bl-ks-stefana-wincentego-frelichowskiego-patronem-polskich-harcerzy/
Fot. Krzysztof Stępkowski / Ordynariat Polowy

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *