Ordo Iuris o konstytucyjnej zasadzie ochrony życia ludzkiego

Minister zdrowia zapowiada nowe wytyczne w sprawie aborcji. Instytut Ordo Iuris przypomina resortowi w specjalnie wysłanym memorandum o konstytucyjnej zasadzie ochrony życia ludzkiego.

REKLAMA

Minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała przedstawienie wytycznych dla podmiotów leczniczych w zakresie procedur związanych z aborcją, które mają stanowić podstawę dla rozporządzenia ministerialnego.

Polityk zapowiedziała m.in. określenie sposobu oceny i potwierdzania przesłanek dopuszczalności aborcji oraz likwidację klauzuli sumienia lekarzy.

Opracowanie wytycznych przez specjalnie powołany zespół zapowiedział jeszcze były minister zdrowia Adam Niedzielski jako reakcję na przypadki zgonów ciężarnych kobiet w polskich szpitalach.

Instytut Ordo Iuris przekazał resortowi memorandum w tej sprawie, w którym wskazał na konstytucyjnie gwarantowaną konieczność ochrony ludzkiego życia oraz prawne umocowanie klauzuli sumienia lekarzy.

W memorandum Ordo Iuris przypomina, że obowiązujące przepisy regulują kwestie dotyczące aborcji. Zwraca także uwagę na jedną z podstawowych zasad konstytucyjnych, jaką jest ochrona życia ludzkiego, co wielokrotnie, począwszy od 1997 r., potwierdził Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie.

W memorandum wykazano, że niezgodna z tą zasadą byłaby w szczególności próba ograniczenia prawnej ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej w drodze rozporządzenia, co miałoby miejsce np. w przypadku przyjęcia w wytycznych rozszerzającej interpretacji przesłanki „zagrożenia zdrowia kobiety”.

Odnosząc się do zapowiadanej przez minister zdrowia „likwidacji” klauzuli sumienia dla lekarzy, Ordo Iuris przypomniało, że możliwość powołania się na tzw. sprzeciw sumienia przez lekarza odmawiającego udziału w aborcji wynika wprost z art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, co jednak – zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów – nie zwalnia lekarza z obowiązku podjęcia działań ratujących życie i zdrowie pacjenta.

Aborcja nigdy jednak do takich działań nie należy. Tragiczne skutki w postaci śmierci ciężarnych kobiet spowodowane były niestosowaniem się lekarzy do obowiązującego prawa, o czym świadczy chociażby proces karny toczący się przeciwko medykom szpitala powiatowego w Pszczynie – stwierdzają eksperci Ordo Iuris.

Instytut podkreślił też, że minister zdrowia błędnie neguje możliwość powoływania się na klauzulę sumienia przez podmioty lecznicze. Stanowisku takiemu przeczy np. rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 2010 r., która – wyznaczając oczekiwany standard międzynarodowy – stwierdza wyraźnie, że żaden szpital nie może być zmuszany do przeprowadzania aborcji lub dyskryminowany z powodu odmowy jej przeprowadzenia.

„W memorandum skierowanym do pani Minister zaapelowaliśmy o poszanowanie konstytucyjnej zasady ochrony życia ludzkiego od poczęcia, która powinna stanowić podstawę wszystkich działań legislacyjnych i której nie można uchylić w drodze ustawy, a tym bardziej rozporządzenia” – stwierdziła Katarzyna Gęsiak, dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris.

Źródło: https://www.ekai.pl/ordo-iuris-przypomina-ministerstwu-zdrowia-o-konstytucyjnej-zasadzie-ochrony-zycia-ludzkiego/
Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *