Wpływ napojów energetyzujących na zdrowie człowieka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II otrzymał grant ministerialny na realizację projektu „Badanie wpływu stosowania napojów energetyzujących i wybranych adaptogenów roślinnych na zdrowie i stan psychiczny młodych dorosłych – projekt badawczy”. Analizy i badania zostaną przeprowadzone we współpracy z zespołami naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Jagiellońskiego (Collegium Medicum) oraz Politechniki Lubelskiej. Kierownikiem merytorycznym projektu został prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski.

REKLAMA

Projekt ma na celu przeprowadzenie badań dotyczących jakościowej i ilościowej analizy napojów energetyzujących oraz adaptogenów roślinnych, a także ocenę ich toksyczności i wpływu na zdrowie. Naukowcy podejmą się wykonania analizy składu pierwiastków napojów energetyzujących (energy drinks – ED) oraz analizy składu roślin i pozyskiwanych z nich surowców o działaniu adaptogennym, psychostymulującym i nootropowym. Przeprowadzą również badania w kierunku oceny toksyczności tych substancji i wzajemnych interakcji między nimi. Ważnym elementem są planowane badania behawioralne na zwierzętach laboratoryjnych wraz z analizą mikroskopową ich tkanek. Ponadto zaplanowano ocenę funkcjonowania psychologicznego w kontekście sprawności poznawczej i ryzyka rozwoju psychopatologii u młodych dorosłych spożywających napoje energetyczne, również w kontekście ryzyka wystąpienia uzależnień behawioralnych.

– Zadaniem zespołów jest poszerzenie wiedzy w zakresie składu i niepożądanych działań napojów energetyzujących oraz wybranych adaptogenów roślinnych. Szczegółowa analiza pozwoli na ustalenie, czy komponenty napojów energetyzujących i adaptogenów roślinnych mogą oddziaływać cytotoksycznie, genotoksycznie i mutagennie na komórki, czy komponenty napojów energetyzujących i adaptogenów roślinnych wchodzą w interakcje pomiędzy sobą oraz w jaki sposób mogą oddziaływać na układ nerwowy, jak i cały organizm – podkreśla prof. dr hab. n. med. Ryszard Maciejewski, kierownik projektu. – Ponadto chcemy uzyskać informacje dotyczące stanu psychicznego młodych dorosłych, którzy spożywają napoje energetyzujące oraz określić cechy ich aktywności neurofizjologicznej – dodaje dziekan Wydziału Medycznego KUL.

Efektem projektu ma być podniesienie świadomości o wpływie w/w produktów na zdrowie ludzi. W tym celu przewidziano przygotowanie materiałów dydaktycznych i informacyjnych (opartych na uzyskanych wynikach) oraz szeroko pojętą kampanię promocyjną z wykorzystaniem nowoczesnych środków.

Źródło: https://www.ekai.pl/kul-zbada-wplyw-napojow-energetyzujacych-na-zdrowie-czlowieka/
Fot. @KUL_Lublin / X

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *