Chojnice: Rejonowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła

W sobotę 2 grudnia 2023 r., u progu Adwentu, w pierwszą sobotę miesiąca, członkowie  Domowego Kościoła  Rejonu Chojnickiego przeżywali swój Dzień Wspólnoty. Był to czas ponownego umocnienia i jedności rodzin skupionych w gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.  Kilkadziesiąt osób – małżeństw i dzieci – przybyło do gościnnej jak zawsze parafii Matki Bożej Fatimskiej w Chojnicach.  Nad dziećmi czuwała wyznaczona diakonia, zapewniając rodzicom owocne przeżywanie tego dnia.

REKLAMA

Tematem przewodnim było hasło „Kościół Żywy” co wybrzmiało na początku Eucharystii w Piosence Roku. Eucharystia sprawowana przez gospodarza miejsca – moderatora rejonowego ks. Tomasza Mońko.  Słowo  Boże do wspólnoty wygłosił koncelebrans, ks. Robert Mayer-proboszcz parafii Świętego Jakuba Apostoła w Człuchowie,  moderator kręgu człuchowskiego.

W Ewangelia z tego dnia Jezus wzywa swoich uczniów do czuwania i modlitwy, do odrzucenia tego co obciąża nasze serca,  byśmy byli gotowi stanąć przed Synem Człowieczym. 

Podczas Eucharystii ks. Robert podjął temat świadectwa i walki duchowej. Mamy być solą ziemi i światłem świata, wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni: w swoich  rodzinach i środowiskach pracy.

Po uczcie duchowej przyszedł czas na Agapę, podczas której była możliwość indywidualnych rozmów małżeństw między sobą i z kapłanami.

W dalszych częściach tego radosnego dnia odbyła się  Konferencja którą wygłosił ks. Tomek. Swoje rozważania rozpoczął na kanwie perykopy o powołaniu przez Jezusa  Apostołów, których imiona są kolejno wymieniane. My także mamy swoje imiona , które coś znaczą, zaś patronem na nadchodzący Adwent jest właśnie św. Franciszek, który 800 lat temu zbudował pierwszą szopkę bożonarodzeniową. 

Momentem naszego wejścia do wspólnoty Kościoła i naszego w Nim powołania jest chwila chrztu świętego, podczas którego wybrzmiało nasze imię . I tu, ks. Tomek zaprosił każdego z nas do przypomnienia sobie daty swojego chrztu, ale także I-ej Komunii Świętej i Bierzmowania. Poprzez sakramenty jesteśmy wybrani i posłani po imieniu. Rodzice i rodzice chrzestni dziecka są w pierwszym rzędzie posłani aby towarzyszyć dziecku na drodze wiary.  Następnie przytoczył słowa  św. s. Faustyny: „czuję dobrze, że żyję nie tylko dla siebie, ale dla całego Kościoła” . Czy ja żyję dla Kościoła? To właśnie we wspólnocie Kościoła spotykamy Jezusa, który nas zaprasza. On nas  w Sakramentach umacnia i posyła. Jeśli nie będziemy umocnieni Eucharystią , to przebywając w środowiskach wrogich Kościołowi możemy stracić wiarę. Jesteśmy Ruchem,  a ruch to nie stanie w miejscu , to nie stagnacja. Adwent , czy Wielki Post są po to, aby na chwilę zatrzymać się, spojrzeć na swoje życie, podjąć postanowienia, by potem jeszcze bardziej ruszyć w drogę.

Na początku naszego uczestnictwa we wspólnocie, przez pewien czas formacji inni nam służą ( stąd podziękowania dla animatorów, diakonii, moderatorów), po to abyśmy my później ruszyli dalej ze służbą. Odkryć swoje miejsce w naszej lokalnej parafii, wspólnocie, przez które służymy całemu Kościołowi. Wsłuchiwać się zawsze w głos Kościoła, by nie być nieuprawnionymi reformatorami-to postawa do naśladowania, na wzór właśnie św. Franciszka z Asyżu, który doświadczając słabości wspólnoty Kościoła , podjął wezwanie Jezusa. Czynił to swoją postawą pokory i świętości a nie krytykanctwem.

Stąd ważne pytanie jakie ks. Tomek do nas skierował: Czy mamy dzisiaj świadomość swojego posłannictwa. Jakie jest moje zadanie, jaka moja misja w Kościele? Pan Bóg daje charyzmaty, bym to moje miejsce odnalazł. Pierwsze nasze posłannictwo to nasz rodzinny dom. Potem rozeznajemy powołanie szersze  by  być świadkiem także poza rodziną. (np. poprzez zaproszenie innych małżeństw do wspólnoty, poprzez inne zaangażowania, np. w hospicjum, diakoniach, wobec osób samotnych itp.)

Odwagi do bycia świadkiem udziela Duch Święty. On daje moc do pozbycia się lęków, dlatego trzeba się o tę moc modlić i o nią prosić.

Kolejnym punktem Dnia Wspólnoty były spotkania w kręgach, których  łącznie było siedem.  Lektura Dz 2,42-47 zachęcała nas do podzielenia się obrazem pierwotnego Kościoła. W dalszej części kręgowych rozmów, byliśmy zachęceni do rozważenia na podstawie wybranych myśli i tekstów ks. Franciszka Blachnickiego tematu „istotnych cechy ruchu eklezjalnego”. Końcowym akcentem było wspólne dzielenie się propozycjami i wnioskami, jakie wypracowały poszczególne kręgi.

Całość Rejonowego Dnia Wspólnoty zakończyliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwem ks. Mateusza.

Umocnieni pokarmem duchowym, jednością wspólnoty i cennymi wskazówkami na czas Adwentu, po  zrealizowaniu wyznaczonych punktów porządkowych powróciliśmy do domów.

Dziękujemy za wszelkie dobro naszym kapłanom, parze rejonowej Iwonce i Jankowi oraz diakoniom i wszystkim zaangażowanym.          

Tadeusz, DK Chojnice                  

Źródło: https://pelplin.oaza.pl/2023/12/__trashed-3/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *