Uwaga! Zalecana ostrożność nad Wisłą w Tczewie

W związku ze ściekami, które Wisłą płyną z Warszawy w stronę Gdańska, Starostwo Powiatowe w Tczewie wydało komunikat ostrzegający.

REKLAMA


 W komunikacie Mirosław Augustyn, zgodnie ze wskazaniami Powiatowego Lekarza Weterynarii, zaleca wstrzymanie się na terenach nad Wisłą z pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, połowu ryb, nie stosowanie z terenów nadwiślańskich siana i sianokiszonek do karmienia zwierząt. Odradza się również z korzystania z terenów nad Wisłą w celach rekreacyjnych.

Oto pełny tekst komunikatu:

Tczew dnia 4 września 2019 r. 

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO w dniu 3 września 2019 r. 

Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego informuje, że na posiedzeniu w dniu 3.09.2019 r. przeanalizowano sytuację w powiecie tczewskim w związku z zanieczyszczeniem wód Wisły związanym z awarią systemu oczyszczania ścieków w Warszawie.
W Tczewie ani na terenie powiatu tczewskiego nie ma ujęć wody z Wisły dla zaopatrzenia ludności. Ujęcia wody dla zaopatrzenia mieszkańców Tczewa i powiatu tczewskiego pochodzą z ujęć głębinowych, a zatem nie są zagrożone a woda dostarczana mieszkańcom spełnia wymogi wody przeznaczonej do spożycia. Niemniej jednak problemu nie należy bagatelizować i mając na względzie bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzi wzmożony monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi. Pozostaje również w stałym kontakcie z dostawcami wody i innymi służbami
i inspekcjami na terenie powiatu.
Odnosząc się do tematyki bezpieczeństwa na terenie powiatu tczewskiego w związku z zanieczyszczeniami Wisły ściekami z oczyszczalni w Warszawie, Powiatowy Lekarz Weterynarii zaleca wstrzymanie się od pojenia wodą z Wisły zwierząt gospodarskich i domowych oraz wypasu zwierząt wzdłuż koryta rzeki, odradza połowu ryb z rzeki, oraz proponuje nie stosować w żywieniu zwierząt gospodarskich zielonek, siana oraz sianokiszonek zebranych w okresie możliwości skażenia ściekami. Nie jest wskazane rekreacyjne korzystanie z wody w Wiśle, szczególnie w zastoiskach i rozlewiskach, jakie tworzą się przy brzegach rzeki.

Mirosław Augustyn
Starosta Tczewski


Źródło: http://www.radioglos.pl/wiadomosci/regionalne/6573-uwaga-zalecana-ostroznosc-nad-wisla-w-tczewie

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *