Papież Franciszek napisał list do kard. Dziwisza

„Proszę, zachęcaj wszystkich obecnych, aby jak najpobożniej czcili Najświętszą Pannę Maryję, a w sercach zachowywali prawdziwą i szczerą jedność” – napisał papież Franciszek w liście do kard. Stanisława Dziwisza, swojego Specjalnego Wysłannika na trzechsetną rocznicę Koronacji Obrazu Matki Bożej Królowej Podlasia – Matki Jedności (Sanktuarium w Kodniu). Uroczystości odbędą się 15 sierpnia 2023 r.

REKLAMA

Specjalnemu Delegatowi będzie towarzyszyła Papieska Misja, w której skład wchodzą następujący duchowni: ks. Jan Babik, Kanclerz Kurii Diecezji Siedleckiej i o. Józef Czernecki OMI, Ekonom Prowincjalny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Poniżej publikujemy list Ojca Świętego do Specjalnego Wysłannika:

Do Naszego Czcigodnego Brata Stanisława Dziwisza,
Kardynała Świętego Kościoła Rzymskiego,
Emerytowanego Arcybiskupa Krakowskiego

Świątynie ku czci Najświętszej Maryi Panny, Bożej Rodzicielki, w niezwykły sposób wyróżniają się na całym świecie, a także promieniują jako miejsca najświętsze i godne czci. Uświęcone niezwykłymi misteriami, wsławione tyloma cudami, odwiedzane przez licznie przybywający lud, zgodnie gromadzą Boże dzieci, odrodzone przez chrzest, pod bezpieczną osłoną i płaszczem Matki Odkupiciela.  W tych miejscach czci się Ją jako umiłowaną Bożą służebnicę i uczennicę, a Ona, wstawiając się za Bożymi dziećmi, prowadzi je do wyjątkowej wspólnoty z jednorodzonym Synem, tak „aby wszyscy stanowili jedno” (J 17,21) i w ten sposób budowali Kościół jako żywe ciało Pana.

Z listu Czcigodnego Brata, Biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy, wiem, że słynny wizerunek Maryi Królowej Podlasia, Matki Jedności, czczony w miejscowości Kodeń w diecezji siedleckiej, zostanie ozdobiony nowymi koronami, które poświęciłem osobiście w Rzymie 3 sierpnia ubiegłego roku, ażeby pobożnie i godnie uczcić 300. rocznicę aktu ukoronowania, która przypada w tym dniu w roku 2023. Dla godnego i uroczystego dopełnienia tego obrzędu oraz uczczenia Maryi Bożej Rodzicielki, wspomniany Biskup uprzejmie prosił mnie o wyznaczenie Kardynała, ażeby reprezentował moją osobę w czasie uroczystości w tym sanktuarium. Dlatego do wypełnienia tego zadania ufnie wyznaczam Ciebie, Czcigodny Bracie, który od wielu lat udzielasz nam pomocy, a wcześniej w sposób szczególny służyłeś mojemu świętemu Poprzednikowi, tak ukochanemu przez naród polski Janowi Pawłowi II. Tym listem mianuję Cię Naszym Specjalnym Wysłannikiem na wspomniany jubileusz obchodzony 15 sierpnia bieżącego roku w Bazylice Mniejszej, czyli Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Podlasia, Matki Jedności, w Kodniu.

Przewodnicząc obrzędom liturgicznym, przekażesz moje serdeczne pozdrowienia obecnym, szczególnie Siedleckiemu Pasterzowi, a także wszystkim Braciom w biskupstwie, członkom Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy gorliwie spełniają tam posługę duszpasterską, a także prezbiterom, diakonom, członkom wspólnot życia konsekrowanego oraz wszystkim wiernym świeckim. Proszę, zachęcaj wszystkich obecnych, aby jak najpobożniej czcili Najświętszą Pannę Maryję, a w sercach zachowywali prawdziwą i szczerą jedność, jaka przystoi wiernym, stanowiącym jedno Mistyczne Ciało Chrystusa i jedną duszę.

Ja zaś będę towarzyszył Twojej misji w modlitwie i już teraz, Czcigodny Nasz Bracie, powierzam Cię gorąco najczulszej opiece Maryi, Najświętszej Bożej Rodzicielki, Jej Oblubieńca świętego Józefa, a także patronów tej diecezji, mianowicie świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza oraz patrona jedności – świętego Jozafata. Nadto udzielamy naszego błogosławieństwa zwłaszcza Tobie, abyś przekazał je wszystkim, do których teraz zostajesz posłany, prosząc nawzajem o modlitwę w intencji Naszej trudnej posługi Piotrowej.

Watykan, 17 lipca 2023 roku, w jedenastym roku Naszego Pontyfikatu.
FRANCISZEK

Źródło: https://www.ekai.pl/papiez-franciszek-napisal-list-do-kard-dziwisza/
Fot. Piotr Tumidajski

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *