Morski Oddział Straży Granicznej szuka chętnych do służby

Oddział Morski Straży Granicznej w Gdańsku zaprosił 300 uczniów klas mundurowych z Gdańska, Malborka, Elbląga, Żukowa, Kłanina i Darłowa oraz mieszkańców Trójmiasta i okolic na Dni Otwarte w Gdańsku Nowym Porcie.

REKLAMA


Goście mogli obejrzeć wystawę sprzętu i wyposażenia funkcjonariuszy m.in. z Wydziału Zabezpieczenia Działań MOSG, techniki specjalnej, pokazy umiejętności psów służbowych do wykrywania materiałów wybuchowych oraz musztrę paradną w wykonaniu Orkiestry MOSG. Trwa ciągły nabór do formacji MOSG.

Oddział Morski Straży Granicznej w Gdańsku to jeden z dziewięciu oddziałów SG w Polsce, ale jedyny ochraniający granicę państwa na lądzie i na morzu od strony Federacji Rosyjskiej na Zalewie Wiślanym – aż po granicę z Niemcami. Swoje zadania realizuje w 9 placówkach zlokalizowanych głównie wzdłuż linii wybrzeża od Krynicy Morskiej aż po Szczecin i Świnoujście oraz poprzez dwa dywizjony do działań na morzu – w Gdańsku Westerplatte oraz w Świnoujściu. Całością zajmuje się blisko 1600 funkcjonariuszy oraz 173 pracowników cywilnych.

28.08.2019 do Rządowego Centrum Legislacji wpłynęła nowelizacja rozporządzenia o przyjęciach do służby w Straży Granicznej. Projekt zmienia zasady kwalifikacji do tej służby.


Do zadań MOSG należy:

ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu;
organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;
zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji;
wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz;
rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej;
zapewnianie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie właściwości Straży Granicznej także w strefie nadgranicznej;
osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie;
ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej;
nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach;
ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających, przelatujących przez granicę państwową na małych wysokościach, oraz informowanie o tych przelotach właściwych jednostek Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód granicznych;
zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów, przez granicę państwową środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych;
przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia przez nich działalności gospodarczej i powierzania im wykonywania pracy przez przedsiębiorców.


Źródło: http://radioglos.pl/wiadomosci/regionalne/6741-morski-oddzial-strazy-granicznej-szuka-chetnych-do-sluzby

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *