Czarna Woda: 50. lat Róży św. Józefa Oblubieńca

W niedzielę, 23 stycznia 2022 r. w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Czarnej Wodzie odbył się jubileusz 50-lecia Róży św. Józefa Oblubieńca, którą założyła i do tej pory prowadzi Pani Maria Ćwiklińska.

REKLAMA

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w intencji dziękczynnej i z prośbą o błogosławieństwo Boże dla członków Róży. Oprócz miejscowego proboszcza, księdza Ireneusza Brzezińskiego, Mszę  koncelebrowali ksiądz Prałat Stanisław Cieniewicz oraz syn Pani Marii, ksiądz Arkadiusz Ćwikliński. Po Mszy w salce przyparafialnej odbyło się spotkanie członków jubileuszowej Róży i zelatorów pozostałych róż funkcjonujących w parafii.  Podczas spotkania głos zabrała Pani Grażyna Szutzmann koordynatorka Rodziny Różańcowej, przedstawiła sprawozdanie z działalności Róż Żywego Różańca w roku 2021 oraz podziękowała Pani Marii za wieloletni trud prowadzenia modlitw i szczególne zasługi dla naszej parafii. W imieniu Róży Jubileuszowej podziękowania, życzenia i kwiaty  przekazały Panie Jolanta Łobocka i Zofia Rudnik.

Jubileuszowe spotkanie było również okazją do wspomnień i refleksji. Obecni na spotkaniu długoletni członkowie róż opowiadali o czasach, gdy w naszym kraju panowały rządy komunistyczne i nauka religii w szkole była zabroniona. Czarna Woda wówczas należała do parafii w Łęgu. W 1967 roku Państwo Maria i Henryk Ćwiklińscy, na prośbę księdza Stanisława Cieniewicza, ówczesnego wikariusza w Łęgu, podjęli decyzję, by udostępnić pomieszczenia w swoim domu z przeznaczeniem na naukę religii, z której mogły korzystać dzieci i młodzież z Czarnej Wody. Decyzja ta pociągnęła za sobą poważne konsekwencje w postaci różnych restrykcji i prześladowań ze strony władz PRL-u, dla rodziny Pani Marii. Jednak dzięki odwadze i zaangażowaniu rodziny i innych parafian w 1981 roku powstały salki, następnie kaplica. To z kolei pokazało iż jest potencjał i potrzeba utworzenia oddzielnej parafii w Czarnej Wodzie. I tak 6 kwietnia 1982 roku, wydano akt erygujący nową parafię, której proboszczem mianowano księdza Zygfryda Leżańskiego.

Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd.


Źródło: https://diecezja-pelplin.pl/aktualnosci/50-rocznica-powstania-w-czarnej-wodzie-rozy-rozancowej-sw-jozefa-oblubienca/


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *