Komunikat po obradach Rady Biskupów Diecezjalnych

Beatyfikacja Kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej, wizyta Ad Limina polskich biskupów, Synod biskupów w Watykanie oraz sytuacja migrantów i uchodźców – to najważniejsze kwestie poruszone w komunikacie z Sesji Rady Biskupów Diecezjalnych, która miała miejsce na Jasnej Górze 25 sierpnia.

REKLAMA


Tradycyjnie zebranie biskupów diecezjalnych odbyło się w przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Odnosząc się do uroczystości beatyfikacyjnych kard. Wyszyńskiego i Matki Czackiej, które odbędą się za niecałe trzy tygodnie, biskupi zaznaczyli, że tylko niewielka liczba osób będzie mogła uczestniczyć we Mszy na miejscu beatyfikacji. Dlatego poprosili o zrozumienie tej sytuacji i włączenie się we wspólną modlitwę przez specjalne transmisje i obchody organizowane lokalnie w katedrach i parafiach w całej Polsce.

Nawiązując do wizyty Ad Limina polskich biskupów, w komunikacie podkreślono, że do Watykanu zostały już wysłane wszystkie wymagane przy takiej wizycie sprawozdania.

Podczas obrad biskupi podjęli także kwestię przygotowań do zwołanego przez papieża Franciszka XIV Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, który w nowej formule zostanie zainaugurowany 9 i 10 października br. w Rzymie. „Biskupi zapoznali się z ogólnymi założeniami prac synodalnych i podjęli refleksję nad ich szczegółowymi wytycznymi” – podaje komunikat.

Wobec wydarzeń na wschodniej granicy Polski, a zwłaszcza tego, co dzieje się w Afganistanie, biskupi diecezjalni podkreślili, że sytuacja migrantów i uchodźców zawsze powinna budzić zrozumienie, współczucie i pomoc. „Tym, którzy uciekają przed prześladowaniami, winniśmy okazać postawę chrześcijańskiej gościnności, z zachowaniem obowiązującego prawa, gwarantującego bezpieczeństwo zarówno uchodźcom, jak i społeczności przyjmującej” – napisali biskupi w komunikacie.

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, biskupi zapewnili o modlitwie w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli. Wyrazili także wdzięczność rolnikom za ich pracę, która zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe mieszkańcom naszej Ojczyzny.

BP KEP


Publikujemy pełny tekst komunikatu:

KOMUNIKAT
RADY BISKUPÓW DIECEZJALNYCH KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
PO SPOTKANIU NA JASNEJ GÓRZE W DNIU 25 SIERPNIA 2021 ROKU

W wigilię uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 25 sierpnia 2021 r., na Jasnej Górze zebrała się Rada Biskupów Diecezjalnych Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie było poświęcone aktualnym kwestiom organizacyjnym i duszpasterskim Kościoła w naszym kraju.

  1. Już za niecałe trzy tygodnie będziemy przeżywać od dawna oczekiwaną i wyjątkową dla Polski beatyfikację Sług Bożych Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego i założycielki ośrodka dla ociemniałych w Laskach Matki Elżbiety Róży Czackiej. Uroczystość ta będzie miała miejsce w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 12 września o godz. 12.00. Przewodniczyć jej będzie prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro. Ze względu na trwającą pandemię, przygotowana została w sposób godny i skromny. Biskupi zdają sobie sprawę, że z tego powodu tylko niewielka liczba osób będzie mogła uczestniczyć we Mszy na miejscu beatyfikacji. Dlatego gorąco proszą o zrozumienie tej specyficznej sytuacji i włączenie się we wspólną modlitwę przez specjalne transmisje i obchody organizowane lokalnie w katedrach i parafiach w całej Polsce.
  2. W trakcie obrad podjęto temat zbliżającej się wizyty Ad limina Apostolorum, zwłaszcza związanych z nią kwestii organizacyjnych. Jej celem jest pielgrzymowanie biskupów do grobów świętych Apostołów Piotra i Pawła. Biskupi polscy udadzą się do Rzymu w czterech grupach według podziału administracyjnego na prowincje kościelne. Pierwsza rozpocznie wizytę 4 października, a ostatnia zakończy 30 października br. W trakcie pobytu, poza Eucharystiami sprawowanymi w czterech bazylikach większych Wiecznego Miasta, każda z grup zostanie przyjęta na specjalnej audiencji przez Papieża Franciszka oraz spotka się z przedstawicielami watykańskich dykasterii. Do Watykanu zostały już wysłane wszystkie wymagane przy takiej wizycie sprawozdania.
  3. Biskupi omówili również przygotowania do zwołanego przez Papieża Franciszka XIV Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, który w nowej formule zostanie zainaugurowany 9 i 10 października tego roku w Rzymie. Po raz pierwszy na sesji inauguracyjnej Kościół w Polsce reprezentować będzie osoba świecka. Temat Synodu to: Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja. Tym razem będzie on zorganizowany w trzech fazach: diecezjalnej, kontynentalnej i powszechnej. Biskupi zapoznali się z ogólnymi założeniami prac synodalnych i podjęli refleksję nad ich szczegółowymi wytycznymi.
  4. Wobec wydarzeń na wschodniej granicy Polski, a przede wszystkim wydarzeń w Afganistanie, biskupi diecezjalni przypominają, że sytuacja migrantów i uchodźców zawsze powinna budzić zrozumienie, współczucie i pomoc. Tym, którzy uciekają przed prześladowaniami, winniśmy okazać postawę chrześcijańskiej gościnności, z zachowaniem obowiązującego prawa, gwarantującego bezpieczeństwo zarówno uchodźcom, jak i społeczności przyjmującej. Oczekujemy od państwa i samorządów wypracowania właściwych dla naszej sytuacji mechanizmów pomocy uchodźcom, które będą mogły być wsparte zaangażowaniem Kościoła w Polsce. Biskupi dziękują także za wszelkie inicjatywy pomocowe Caritas oraz lokalnych społeczności, jak również żołnierzom i Straży Granicznej za ich trudną służbę. Maryja, Królowa Polski i Pociecha Migrantów, niech będzie naszą przewodniczką i opiekunką w tym dziele.

Biskupi diecezjalni, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, modlą się w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli, prosząc Boga o światło i łaski dla nich. Wyrażają wdzięczność rolnikom za ich pracę, która zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe mieszkańcom naszej Ojczyzny. Polecają cały Naród wstawienniczej opiece Matki Bożej Częstochowskiej i przed Jej Jasnogórskim Tronem modlą się w intencji wszystkich Rodaków w kraju i za granicą, udzielając pasterskiego błogosławieństwa.

Rada Biskupów Diecezjalnych Konferencji Episkopatu Polski

25 sierpnia 2021 roku


Źródło: https://episkopat.pl/komunikat-po-obradach-rady-biskupow-diecezjalnych-2/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *