ONZ chce osłabić pozycję Kościoła?

Grupa ekspertów ONZ wyda oświadczenie, którego celem jest zmuszenie Stolicy Apostolskiej i Kościoła katolickiego rezygnacji z potępiania aborcji i ideologii gender, pod pretekstem żądania od Watykanu podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapobiegania wykorzystywania małoletnich – donosi na łamach agencji CNA Andrea Gagliarducci.

REKLAMA


Podczas rozpoczynającej się dzisiaj (21 czerwca) sesji Rady Praw Człowieka, eksperci ONZ, w tym kilku specjalnych sprawozdawców, mają opublikować oświadczenie, w którym wezwą Stolicę Apostolską do wprowadzenia wszelkich niezbędnych środków w celu zapobiegania nadużyciom seksualnym. Oświadczenie, które wykracza poza kompetencje ekspertów ONZ nosi znamiona próby podważenia doktryny katolickiej poprzez wykorzystanie skandali związanych z wykorzystywaniem małoletnich.

W lutym 2014 r. raport Komitetu Praw Dziecka wniknął w nauczanie Kościoła na temat ludzkiej seksualności i prawa kanonicznego. W maju 2014 r. raport tej samej instytucji przeciwko torturom próbował uznać wykorzystywanie dzieci za tortury, aby zmusić Stolicę Apostolską do wprowadzenia nowych środków.

W grudniu 2019 roku Maud de Boer-Buquicchio, ówczesna specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. handlu i wykorzystywania seksualnego dzieci, pochwaliła decyzję papieża Franciszka, uchylenia tajemnicy papieskiej w przypadkach oskarżeń i procesów dotyczących nadużyć wobec małoletnich lub osób bezbronnych.

Ale holenderska prawnik wezwała też Watykan do „egzekwowania obowiązkowego raportowania ze strony wszystkich duchownych i pracowników, którzy mają wiedzę o tych haniebnych czynach”. Ostatecznym celem tych oświadczeń jest zmuszenie Stolicy Apostolskiej do zmiany prawa kanonicznego w celu dostosowania go do „protokołu praw człowieka”, który subtelnie popiera lub wspomina „perspektywę gender” oraz „prawa seksualne i reprodukcyjne” (czyli nacisk na „prawo” do aborcji).

W oświadczeniu, z którym agencja CNA zapoznała się przed publikacją, eksperci nawiązują do listu skierowanego do Stolicy Apostolskiej w kwietniu 2021 roku, w którym wyrazili „najwyższe zaniepokojenie licznymi zarzutami na całym świecie dotyczącymi nadużyć seksualnych i przemocy popełnianych przez członków Kościoła katolickiego wobec dzieci, a także środkami przyjętymi przez Kościół katolicki w celu ochrony domniemanych sprawców, tuszowania przestępstw, utrudniania pociągnięcia do odpowiedzialności domniemanych sprawców i uchylania się od zadośćuczynienia należnego ofiarom”.

Eksperci zarzucili, że konkordaty i umowy Stolicy Apostolskiej z państwami „ograniczają możliwości władz cywilnych w zakresie przesłuchiwania, zmuszania do przedstawiania dokumentów czy ścigania osób związanych z Kościołem katolickim” Zwrócili się również do władz Stolicy Apostolskiej o „powstrzymanie się od praktyk utrudniających pełną współpracę z władzami cywilnymi, sądowymi i organami ścigania zainteresowanych krajów.”

Oświadczenie wymierzone jest również w dwie zasady katolickie. Pierwszą z nich jest tajemnica spowiedzi, która uniemożliwia księżom informowanie władz cywilnych o treści spowiedzi. 1 lipca 2019 roku Penitencjaria Apostolska wydała notę, w której przypomina, że tajemnica spowiedzi jest nienaruszalna. Nota była odpowiedzią na nasilające się ataki na tajemnicę spowiedzi w wielu krajach, m.in. w Australii i Chile.

Druga zasada dotyczy suwerenności Stolicy Apostolskiej. ONZ-towscy eksperci chcą w szczególności, by skończyło się rozróżnienie między Stolicą Apostolską a Państwem Watykańskim, które zapewnia ochronę wolności religijnej, tak, aby państwa mogły mieć pełną jurysdykcję nad Kościołem katolickim.

List jest kontynuacją oświadczenia Maud de Boer-Buquicchio i zostanie podpisany przez czterech innych specjalnych sprawozdawców. Specjalni sprawozdawcy są częścią systemu ONZ. Pracują na zasadzie dobrowolności i są niezależni od jakiegokolwiek rządu czy organizacji.

W kwietniowym liście wysłanym do Stolicy Apostolskiej wymieniono kilka przypadków: raport niemieckiej konferencji biskupów z 2018 r. na temat nadużyć; komisję ds. nadużyć powołaną przez francuską konferencję biskupów; kwestię szkół rezydencjalnych w Kanadzie, którą papież poruszył niedawno na zakończenie modlitwy Anioł Pański 13 czerwca; chilijski raport na temat nadużyć, w którym wymieniono 344 zarzuty; 12 zarzutów nadużyć ujawnionych przez arcybiskupa Bogoty w Kolumbii w 2019 r.; sprawę Instytutu Provolo w Argentynie; a także przypadki nadużyć w zgromadzeniu Legionistów Chrystusa.

List odnosi się także do udziału Stolicy Apostolskiej w Konwencji o prawach dziecka z 1990 r. i Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur.

Prośba ekspertów wykracza jednak poza ich kompetencje, wiedzę i autorytet. Eksperci nie mogą nakłaniać państwa do przyjęcia procedur lub do zmiany prawa. Nie mogą też kwestionować sposobu, w jaki państwo wprowadza w życie ich propozycje.

Osoby, z którymi konsultowała się agencja CNA, sugerują, że eksperci ONZ chcą wykorzystać swoją pozycję, by „wymierzyć Stolicy Apostolskiej policzek”, forsując zmiany doktrynalne w Kościele katolickim i jednocześnie osłabiając Stolicę Apostolską jako państwo i podmiot na arenie międzynarodowej.


Źródło: https://www.ekai.pl/onz-chce-oslabic-pozycje-kosciola/
Fot. Nils Huber / Unsplash.com

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *