Od przedmiotowego do podmiotowego duszpasterstwa

Trudne dla wszystkich doświadczenie pandemii i związanych z nią zawirowań powinno dodatkowo motywować duszpasterzy – mówiono podczas spotkania dyrektorów Wydziałów Duszpasterstwa z całej Polski. Wskazywano, że konieczne jest przejście od duszpasterstwa „przedmiotowego” do „podmiotowego”, a więc uwzględnienie człowieka w jego konkretnej sytuacji, jakiej się znalazł.

REKLAMA


Dyskusji w formule online przewodniczył abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP.
Podczas posiedzenia swoje sprawozdania przekazali dyrektorzy wydziałów duszpasterskich z różnych części Polski: Pelplina, Łodzi, Przemyśla i Świdnicy. Wskazywano, że konieczne jest położenie nacisku na odbudowanie osobistej więzi chrześcijanina z Jezusem, także dzięki wspólnocie parafialnej.

“Punktem wyjścia jest człowiek – taki jaki jest dzisiaj, z jego poczuciem indywidualizmu i tym, że bardzo ceni sobie prawo do wolności. Powstaje pytanie: jakie stworzyć mu warunki i możliwości, aby odnowił swoją relację z Jezusem Chrystusem i ze wspólnotą parafialną? A ta z kolei wspólnota potrzebuje ojców czyli duszpasterzy, proboszczów” – mówił KAI po spotkaniu ks. Roman Chromy, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP.

Zastanawiano się nad stanem tych wspólnot podkreślając, że troska o jakość panujących w niej relacji jest wyzwaniem nie tylko dla świeckich ale też duchownych. W tym kontekście przywoływano ubiegłoroczne słowa Franciszka o potrzebie duszpasterskiego nawrócenia wspólnoty parafialnej.

“Akcentowano aktualność pytania papieża: czy rzeczywiście jako duszpasterze podchodzimy do powierzonych nam wiernych z ojcowskim sercem?” – relacjonował ks. Chromy. Zwracano uwagę na to, że chrześcijaństwo ma charakter relacyjny a jego istotą jest osobista relacja z Jezusem Chrystusem.

Uczestnicy spotkania wskazywali, że szczególnym miejscem odbudowywania relacji z Jezusem jest Eucharystia.

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa abp Wiktor Skworc przygotowuje specjalne sprawozdanie dotyczące działań duszpasterskich prowadzonych w ostatnich miesiącach. Wskaże w nim także na czekające Kościół w Polsce wyzwania. Opracowanie to zaprezentuje podczas obrad plenarnych KEP, które odbędą się 11 i 12 czerwca w Kalwarii Zebrzydowskiej.


Źródło: https://www.ekai.pl/dyrektorzy-wydzialow-duszpasterskich-potrzeba-duszpasterstwa-podmiotowego/
Fot. Grzegorz Bukala/REPORTER

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *