Papież: jesteśmy narzędziami działania Ducha Świętego

Wczoraj w rozważaniu przed modlitwą Regina coeli Franciszek zaznaczył, że obchodzona w wielu krajach uroczystość Wniebowstąpienia dopełnia misję Jezusa na ziemi. On bowiem zstąpił z nieba w nasze człowieczeństwo i teraz zabiera je ze sobą do domu Ojca. W tej tajemnicy każdy z nas doświadcza swojego przyszłego przeznaczenia. Wniebowstąpienie nie oznacza opuszczenia przez Jezusa wspólnoty uczniów, ale wiąże się z nowym sposobem obecności. Staje się ona bardziej uniwersalna i uwewnętrzniona.

REKLAMA


Papież zwrócił uwagę, że Jezus modli się cały czas za nami do Ojca. Daje mu oglądać swoje rany, te, poprzez które dokonał naszego zbawienia. On stoi przed Ojcem z naszym ciałem jako jeden z nas, jako Bóg-człowiek, i modli się za nami. To powinno dawać nam poczucie bezpieczeństwa i wielkiego zadowolenia. Drugim motywem dla tej wielkiej radości jest obietnica Ducha Świętego.

Papież – Duch Święty jest pierwszym autorem ewangelizacji

„I właśnie otrzymując Ducha Świętego możliwa staje realizacja przykazania, które pozostawił nam podczas pożegnania: «Idzie na cały świat i głoście Ewangelię». To właśnie Duch Święty uzdalnia nas do niesienia Ewangelii światu. To Duch Święty, zgodnie z obietnicą Jezusa, czyli dziewięć dni później, przyszedł w święto Pięćdziesiątnicy. To wielka radność! – podkreślił Franciszek. – Jezus odszedł: jako pierwszy człowiek stoi przed Ojcem. Odszedł ze swoimi ranami, które stały się ceną naszego zbawienia i modli się za nas. A następnie zesłał Ducha Świętego, obiecał nam Go, aby iść i ewangelizować. To, dlatego w ten dzień Wniebowstąpienia towarzyszy nam radość.“

Ojciec Święty wzywał następnie wstawiennictwa Maryi, aby pomogła wszystkim chrześcijanom być odważnymi świadkami Zmartwychwstałego Pana w świecie, w konkretnych sytuacjach życiowych.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-05/papiez-regina-coeli-16-05-2021.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *