Historia Światowych Dni Młodzieży – ks. Stanisław Grunt

REKLAMA

Jan Paweł II – wielki przyjaciel młodzieży i obecnie święty – już podczas inauguracji pontyfikatu 22 października 1979 roku zwrócił się do młodych słowami: „Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją!” Młodzi ludzie z całego świata zaczęli gromadzić się wokół Ojca Świętego i tak zrodziła się idea Światowych Dni Młodzieży (ŚDM), czyli szkoły żywej wiary.


Podczas inauguracji Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia, 25 marca 1983 roku, Jan Paweł II dostał od młodzieży z Centrum San Lorenzo w Watykanie drewniany krzyż. W Niedzielę Palmową 22 kwietnia 1984 roku Ojciec Święty zwrócił młodym tenże krzyż, z wyrytymi na nim w czterech językach słowami: „Nieście go po całym świecie jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym”– w taki sposób został wybrany symbol przyszłych Światowych Dni Młodzieży  Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 1985 Międzynarodowym Rokiem Młodzieży i z tej okazji Papież zaprosił na spotkanie do Rzymu młodych, którzy w Niedzielę Palmową tłumnie zapełnili plac Świętego Piotra w Watykanie. Podczas spotkania opłatkowego z pracownikami Kurii, 20 grudnia 1985 roku, Ojciec Święty wyraził życzenie, żeby diecezjalne ŚDM odbywały się co roku w Niedzielę Męki Pańskiej, a co dwa lub trzy lata jako spotkanie międzynarodowe w miejscu przez Niego wyznaczonym. Przyjmuje się, że jest to moment oficjalnego ustanowienia Światowych Dni Młodzieży.
Wszystkie Światowe Dni Młodzieży – według zamysłu ich inicjatora i patrona, św. Jana Pawła II, opierają się na wybranej myśli biblijnej, która często nawiązuje do duchowości danego miasta-gospodarza ŚDM. Główny temat towarzyszy młodym ludziom podczas przygotowywania spotkania, a jego treść jest pogłębiana w trakcie samego wydarzenia, poprzez słuchanie katechez biskupów oraz przemówień i homilii Ojca Świętego w czasie centralnych uroczystości. ŚDM są czasem doświadczania wiary i komunii. Nie są martwym rytuałem, są wydarzeniem opatrznościowym, a poszczególne jego elementy tworzą swoistą katechezę – rozległy program nawrócenia do Chrystusa.
Pierwszy diecezjalny Światowy Dzień Młodzieży odbył się w Niedzielę Palmową 1986 roku pod hasłem: „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was” (1 P 3,15). Jan Paweł II powiedział wówczas do młodzieży zgromadzonej na placu Świętego Piotra w Watykanie: „Dziś jesteście zgromadzeni tutaj znowu, drodzy przyjaciele, aby w Rzymie, na placu św. Piotra, zapoczątkować tradycję Dnia Młodzieży, do którego został wezwany cały Kościół” oraz „Dzień Młodzieży znaczy wyjście na spotkanie Boga”.
II ŚDM (I międzynarodowe) zostały zorganizowane w Buenos Aires, stolicy Argentyny, w Niedzielę Palmową 1987 roku. W ogromnej alei Nove de Julio, gdzie rozbrzmiewał hymn „Naszą drogą miłość jest” („Un nuevo sol”), zgromadziło się około miliona młodych, w tym prawie 60 tysięcy przybyłych spoza Argentyny. Przesłanie tego Spotkania, brzmiące: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1J4, 16) Jan Paweł II tłumaczył młodzieży, mówiąc: „W tych słowach rozbrzmiewa wzruszające świadectwo tego, co określamy chrześcijańską młodością ducha, która polega na stałym zachowaniu wierności wobec miłości Boga. Zjednoczenie z Bogiem pozwala nam codziennie w tej młodości wzrastać”.
IV ŚDM (II międzynarodowe) odbyły się w dniach 15–20 sierpnia 1989 roku w Santiago de Compostela, w Hiszpanii, pod hasłem: „Jam jest Drogą i Prawdą, i Życiem” (J14, 6), z hymnem „Somos los jóvenes del 2000” („Jesteśmy młodymi roku 2000”). Papież dzielił się z słuchaczami refleksją: „Przy grobie św. Jakuba pragniemy się uczyć, że nasza wiara opiera się na podstawach historycznych, nie jest więc zjawiskiem bliżej nieokreślonym i efemerycznym”. Jezus jest dla nas Drogą, która prowadzi do Ojca, Chrystus jest Słowem prawdy wypowiedzianym przez samego Boga, jako odpowiedź na wszystkie pytania ludzkiego serca.
VI ŚDM (III międzynarodowe) miały miejsce w dniach 14–15 sierpnia 1991 roku w Częstochowie pod hasłem: „Otrzymaliśmy Ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15). Tutaj szczególne słowa zachęty Ojciec Święty skierował do młodzieży z Europy Wschodniej: „Kościół w Europie może w końcu swobodnie oddychać obydwoma płucami”. W Spotkaniu uczestniczyło około 100 tysięcy samych Rosjan. Tematem rozważań snutych przez papieża w Jasnogórskim Sanktuarium były trzy słowa „jestem, pamiętam, czuwam”. Serca młodzieży rozgrzewały słowa hymnu „Abba Ojcze”: „Ty wyzwoliłeś nas, Panie, z kajdan i z samych siebie, a Chrystus stając się bratem, nauczył się wołać do Ciebie”( tekst o. Jana Góry).
VIII ŚDM (IV międzynarodowe) zostały zorganizowane w dniach 10-15 sierpnia 1993 roku w Denver w USA, pod hasłem: „Ja przyszedłem po to, aby miały życie i miały je w obfitości” (J10, 10), z hymnem „Jesteśmy jednym ciałem” („One Body”). Jan Paweł II wskazał, że wiek XX zapisze się jako epoka ataków na życie, jako niekończąca się seria wojen i nieustanna masakra niewinnych istot ludzkich. Papież powierzył młodym wyzwalające orędzie Ewangelii Życia. Spotkanie to, w pięćsetną rocznicę odkrycia Ameryki, zgromadziło w Kolorado u podnóża Gór Skalistych ponad 650 tysięcy młodzieży, do której Ojciec Święty skierował przesłanie: „Nie bójcie się iść na ulice i do miejsc, gdzie gromadzą się ludzie, aby jak apostołowie głosić Chrystusa i Dobrą Nowinę zbawienia na placach miast, osiedli i wsi. Nie czas teraz wstydzić się Ewangelii, ale czas głosić ją na dachach”.
X ŚDM (V międzynarodowe) odbyły się w dniach 10–15 stycznia 1995 roku w Manili na Filipinach, pod hasłem: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J20, 21) i z hymnem „Głośmy miłość na cały świat” („Tell the Word of His love”). Spotkanie zgromadziło około 5 milionów młodych ludzi z całego świata. Jan Paweł II, ukazując historię chrześcijaństwa przekonywał, że jego dwa tysiące lat świadczą o skuteczności słów Jezusa, bowiem nieliczna grupa uczniów, podobna do maleńkiego ziarnka gorczycy, rozrosła się jak wielkie drzewo. Podczas mszy Papież powiedział: „Co Jezus daje wam na drogę? […] Daje wam tylko łaskę i prawdę. Posyła was z pełnym mocy orędziem swojej tajemnicy paschalnej, z prawdą swojego krzyża i zmartwychwstania. To wszystko, co wam daje – i to wystarczy”.
XII ŚDM (VI międzynarodowe) miały miejsce w dniach 19–24 sierpnia 1997 roku w Paryżu, pod hasłem: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie” (J1, 38-39) i z hymnem „Panie i Mistrzu” („Maître et Seigneur, venu chez nous”). Jan Paweł II zwrócił się do ponad milionowej rzeszy młodzieży: „Młodzi przyjaciele! Wasza droga nie kończy się tutaj. Czas nie zatrzymuje się dzisiaj. Idźcie na drogi świata, na drogi ludzkości, pozostając zjednoczeni w Kościele Chrystusa”.
XV ŚDM (VII międzynarodowe) odbyły się w Rzymie w dniach 15–20 sierpnia 2000 roku, pod hasłem: „A słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14) i z hymnem „Emmanuel”. Sercem Wielkiego Jubileuszu 2000 stał się Jubileusz Młodych, który zgromadził około dwóch milionów dziewcząt i chłopców z całego świata. Ojciec Święty mówił do młodych, że są „stróżami poranka” czuwającymi o świcie trzeciego tysiąclecia. Podczas tych ŚDM pielgrzymom po raz pierwszy towarzyszyła ikona Matki Bożej Salus Populi Romani.
XVII ŚDM (VIII międzynarodowe) zostały zorganizowane w dniach 23–28 lipca 2002 roku w Toronto w Kanadzie, pod hasłem: „Wy jesteście solą dla ziemi… Wy jesteście światłem świata” (Mt 5, 13-14) i z hymnem „Światłość świata” („Light of the World”). Ojciec Święty powiedział do zgromadzonej młodzieży: „Wy jesteście naszą nadzieją, młodzi są naszą nadzieją. Nie pozwólcie umrzeć tej nadziei! Oprzyjcie na niej swoje życie! Nie jesteśmy sumą naszych słabości i błędów; jesteśmy sumą miłości Ojca do nas i naszej realnej zdolności stania się obrazem Jego Syna”. Było to ostatnie spotkanie z Janem Pawłem II na międzynarodowych ŚDM.
XX ŚDM (IX międzynarodowe) miały miejsce w dniach 16–21 sierpnia 2005 roku w Kolonii, w Niemczech, pod hasłem: „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2, 2) i z hymnem „Venimus adorare eum”. W Spotkaniu zwołanym przez Jana Pawła II, a odbywającym się pod przewodnictwem Benedykta XVI, uczestniczyła młodzież z 197 krajów świata. Młodzi oddali pokłon Panu, adorując Najświętszy Sakrament – odtąd jest to stały element Spotkań.
XXIII ŚDM (X międzynarodowe) zostały zorganizowane w dniach 15–20 lipca 2008 roku w Sydney, w Australii, pod hasłem: „Duch Święty zstąpi na Was, otrzymacie moc i będziecie moimi świadkami” (Dz.1, 8), z hymnem „Przyjmijcie moc” („Receive the Power”). Benedykt XVI zwrócił się do młodzieży – nazwanej „prorokami nowej epoki” – słowami: „Oby dzięki działaniu Ducha Świętego młodzi ludzie zgromadzeni na ŚDM mieli odwagę stania się świętymi! Tego właśnie świat potrzebuje bardziej niż czegokolwiek”.
XXVI ŚDM (XI międzynarodowe) odbyły się w dniach 16–21 sierpnia 2011 roku w Madrycie, pod hasłem: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (por. Kol 2, 7) i z hymnem „Mocni w wierze” („Firmes en la Fe”). Benedykt XVI zachęcał młodzież, by orężem wiary zwalczała zagrożenia współczesnego świata: „Nie zatrzymujcie więc Chrystusa dla siebie! Przekazujcie innym radość waszej wiary!”
XXVIII ŚDM (XII międzynarodowe) zostały zorganizowane w dniach 23–29 lipca 2013 roku w Rio de Janeiro w Brazylii, pod hasłem: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19) i z hymnem „Nadzieja Poranka” („Esperança do Amanhecer”). Spotkaniu przewodniczył papież Franciszek, który na plaży Copacabana, wypełnionej młodzieżą aż po brzeg Atlantyku, zachęcał: „Idźcie, bez obawy, aby służyć” – aby stać się misjonarzem, trzeba najpierw stać się uczniem Chrystusa. Na koniec Ojciec Święty zaprosił zgromadzonych na kolejne ŚDM w 2016 roku do Krakowa – do światowego sanktuarium Bożego Miłosierdzia z grobem św. siostry Faustyny Kowalskiej i miasta św. Jana Pawła II.
XXXI ŚDM (XIII międzynarodowe) odbędą się w dniach 26–31 lipca 2016 roku w Krakowie pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7) i z hymnem „Błogosławieni miłosierni”.

ks. Stanisław Grunt


„Pielgrzym” 2016, nr 15 (695), s. 14-16

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *